JAUNUMI

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma izpratni (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2019)
Pētījums par kultūras jomas nevalstisko organizāciju sociāli ekonomisko ietekmi (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2018)
Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums 01.01.2015.-31.12.2018. (Latvijas Kultūras akadēmija, Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija)
Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība (Latvijas Kultūras akadēmija pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2018).
Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte (SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2018).

PĒTĪJUMI PAR LATVIJAS KULTŪRU

Kultūras patēriņš un pieejamība
Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums (Latvijas Kultūras akadēmija, SKDS, Culturelab; 2018)
Kultūras patēriņš 2016 (Culturelab, 2016)
Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika (Culturelab, 2014) / Summary translation in English
Kultūras pieejamības un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2014)
Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs (biedrība “Haritas” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, 2014)
Kultūras patēriņš 2006 (Ķīlis, R., Latvijas Fakti, 2006)
Kultūras patēriņš 2007
 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc VKKF pasūtījuma, 2007)
Kultūras patēriņš 2008 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc VKKF pasūtījuma, 2009)
Kultūras patēriņš 2009 (Sia Fieldex pēc Stratēģiskās analīzes komisijas pasūtījuma, 2010)
Kultūras patēriņš 2010 (Stratēģiskās analīzes komisija, 2011)
DNB Nord Latvijas barometrs: Kultūra un izklaide 2010 (DnB Nord Latvijas barometrs nr.27, 2010)
DNB Nord Latvijas barometrs: Kultūra 2012 (DnB Nord Latvijas barometrs nr.52, 2012)
Cultural Access and Participation: Latvia 2013 (European Commission, Eurobarometer, 2013)

———————

Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (Latvijas Kultūras akadēmija pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2017).
Muzeji: iedzīvotāju aptauja 1999 (Baltijas Datu nams, 1999)
Kultūras pieejamība novados 2001 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2001)
Tautas mākslas pieejamības izpēte 2001
 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2001)
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra apmeklētāju aptauja 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)
Reģionālo teātru pieprasījuma un apmeklējuma motivācijas izpēte 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2002)
Kultūras pieejamība novados 2007
 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2007)
Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana 2008
 (Baltic Institute of Social Sciences, 2008)
Kultūras patēriņš un pieprasījums Liepājā 2008 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” pasūtījuma, 2008)
Valmieras drāmas teātra skatītāju aptauja 2009 (Sia Fieldex pēc Valmieras drāmas teātra pasūtījuma, 2010)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2009 (LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Kopsavilkums (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Iedzīvotāju aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Datora lietotāju aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Mediju pārstāvju aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Bibliotēku vadītāju aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Bibliotekāru aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Skolēnu aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Skolēnu zīmējumi (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)
Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Pašvaldību vadītāju aptauja (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)

Kultūras ekonomiskās ietekmes novērtējums

Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 sociālā un ekonomiskā ietekme.
Tīklu zīmējumi un datu analīze. (Dīvāne, D.,  Grīnberga, L., Spuriņš, U., Tjarve, B.,
2015)
Kultūras sektora tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums 1998 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 1998)
Kultūras sektora tautsainieciskais nozīmīgums 1999 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 1999)
Bibliotēku ekonomika 2000 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2000)
Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimniecībā aprēķināšana 2003 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2003)
Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu izmantošana kultūras vajadzībām 2006 (Sia “Baltic Project Consulting” pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2006)
Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā 2007 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc VKKF pasūtījuma, 2007)
Kultūras mantojuma sociālā un ekonomiskā loma 2011 (Pūķis, M., 2011)
Publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un ietekme 2012 (Trešais tēva dēls, 2012)
Economic value and impact of public libraries in Latvia 2012 (Trešais tēva dēls, 2012)

Radošu personu statuss un situācija

Kultūrizglītības iestāžu absolventi 1998 (Baltijas Datu nams, 1998)
Kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2002)
Kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte 2007 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2007)
Radošu personu situācija Latvijā 2012
 (Latvijas Kultūras akadēmija pēc Latvijas Radošo savienību padomes pasūtījuma, 2012)

Dziesmu un deju svētki

Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē 2002 (Baltijas studiju centrs pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)
Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē
 2007 (LU Sociālo un politisko pētījumu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)
Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomikas vidē 2008 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)
Masu pasākumu ietekme uz ekonomiku: Dziesmu un deju svētku analīze 2013 (Mārketinga praktiķu Academia, 2013)
Dziesmu un deju svētku dalībnieku aptauja 2014 (Laķe, A. pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2014)

Kultūrpolitika

Latvijas kultūras kanona veidošanas metodoloģiskie principi nu kritēriji 2013 (biedrība “Culturelab”, Latvijas Kultūras akadēmija pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2013)
Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanai Latvijā un citās ES valstīs (biedrība “Culturelab” sadarbībā ar biedrību “Haritas”, 2013; pētījums veikts ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda  finansiālu atbalstu projekta “Reģionālā kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234/97 ietvaros/. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu)
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionāla valsts starpposma novērtējums (biedrība “Culturelab”, Latvijas Kultūras akadēmija pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2012)

Kultūras centri

Reģionālo kultūras centru izveides pamatojums 2008 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2008)
Kultūras centru vadītāju aptaujas dati 2012
 (Latvijas Kultūras akadēmija pēc  Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2012)

Radošās industrijas

Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā 2000 (LR Kultūras ministrija, 2005)
Dizains Latvijai angliski 2004  (Mollerup Designlab A/S, 2006)
Dizains Latvijai angliski – pielikums 2004 (Mollerup Designlab A/S, 2006)
Dizains Latvijai latviski 2006 (Mollerup Designlab A/S, 2006)
Par radošo industriju potenciālu un attīstības iespējām Latvijā 2005 (Rīgas Ekonomikas augstskola, 2005)
Latvijas radošo industriju apskats 2007 (BICEPS pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2007)
Radošo industriju izpēte; datu aktualizācija 2008 (BICEPS pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)
Radošo industriju nozares attīstība 2012 (NK Konsultāciju birojs, 2012)
Latvijas radošo industriju darbība 2013 (SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”, 2013)
Creative industry sector in Latvia: summary in English 2013  (SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”, 2013)

Administratīvu un finansiālu aspektu izpēte

Pētījums par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru finansējuma sadalījumu
(SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” un Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs pēc VKKF pasūtījuma, 2015)
Kultūras decentralizācija 2000 (Baltijas Datu nams, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2000)
Filmu industrijas attīstības iespējas Latvijā 2001 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2001)
Valsts teātru finansēšanas modeļa izstrāde 2001 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2001)
Kultūras pieminekļu statuss kā apgrūtinājums 2002
 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)
Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana 2002 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)
Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji 2002 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)
Reģionālā reforma un bibliotēkas 2002 (Latvijas Nacionālā bibliotēka pēc  pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)
Bibliotēku darbības uzlabošana 2007
 (Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007)
Muzeju darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze 2008
 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2008)
Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari 2008 (LZA Ekonomikas institūts, 2008)
Publisko bibliotēku publicitātes analīze 2009-2010
 (LETA, 2010)

NVO

Nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas 2008 (LU SZF SPPI pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)
Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2011 (Baltic Institute of Social Sciences pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, 2011)

Kultūras mantojums

Sabiedrības informētība kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2002)

Integrācija

Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos 1999 (Baltijas Datu nams, 1999)
Latvijas minoritāšu bērnu un jaunatnes kultūrizglītība – sabiedrības integrācijas nosacījums 1999 (Baltijas Datu nams, 1999)
Nacionālo minoritāšu konvencija – diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana Latvijā 2007 (LU Sociālo un politisko pētījumu institūts pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pasūtījuma, 2007)
Nacionālo ideju popularitātes sabiedrībā 2012 (SKDS pēc pēc Eiropas Konservatīvo un Reformistu Alianses pasūtījuma, 2012)

METODISKIE MATERIĀLI

Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors (Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas”, 2013; projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts)

Viena doma par “Pētījumi

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s