Projekts “LĪDZDALĪBAS MĀKSLA”
2020.gada maijs – oktobris

SIF logoKM logo

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu NVO fonda programmas ietvaros. 

Projekta mērķis ir veicināt līdzdalības un kopienas mākslas aktivitātes Latvijā, izglītojot pašvaldību un nevalstiskā sektora kultūras darba organizatorus šādu aktivitāšu īstenošanā, tadējādi veicinot kultūras demokratizāciju un pilsonisko aktivitāti dažādos Latvijas reģionos.

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par labas prakses piemēriem līdzdalības un kopienas mākslas (community arts) jomā, izstrādāti tiešsaistes mācību materiāli un organizēti reģionālie semināri, izglītojot kultūras darbiniekus.

Projekta rezultātā tiks apkopota informācija par līdzdalības un kopienas mākslas projektu īstenošanas iespējām Latvijā, piedāvājot bezmaksas izglītojošos materiālus tiešsaistē. 85 kultūras darbinieki būs iepazīstināti ar līdzdalības un kopienas mākslas pasākumu īstenošanas metodēm klātienes semināros, gūstot motivāciju īstenot sociāli nozīmīgus kultūras projektus ar plašu sabiedrības līdzdalību.

Papildus informācija: Ieva Hmieļevska ieva@culturelab.com