6.11.2020. Biedrība “Culture Lab” pabeigusi projekta “Līdzdalības māksla” īstonošanu un  tēmas izpēti  turpinās starptautiskā mērogā
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

No 2020.gada maija līdz oktobrim biedrība “Culture Lab” īstenoja projektu “Līdzdalības māksla”, lai vairotu pašvaldību un nevalstiskā sektora kultūras darba organizatoru zināšanas un izpratni par līdzdalības un kopienas mākslas aktivitāšu formu, saturu un lomu pilsoniskās līdzdalības un demokrātisko procesu stiprināšanā.  Trīs semināros vairāk kā 85 kultūras darbinieki iepazina Latvijas un ārvalstu pieredzi līdzdalības un kopienas mākslas pasākumu īstenošanā, praktiskās darbnīcās apguva metodes, trenēja motivāciju un prasmes  radīt idejas sociāli nozīmīgu kultūras līdzdalības projektu veidošanai. Projektā iekļautās pētniecības un izglītošanas aktivitātes, kā arī video materiālu un rokasgrāmatas tapšanu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

“Culture Lab” tēmas izpēti  turpinās starptautiskā mērogā, veidojot partnerību ar Virserum Mākslas centru Kalmārā, Zviedrijā un Tartu Radošo Industriju centru Igaunijā projekta “Ziemeļvalstu un Baltijas kopienas mākslas sadarbības tīkls” ietvaros, ko finansiāli atbalsta “Ziemeļvalstu kultūras punkts”.

5.11.2020. “Siguldas devons” aizvadīts seminārs “Līdzdalības māksla”
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

30.10.2020. Semināra “Līdzdalības māksla” tiešraide
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

 • Līdzdalības māksla: paveiktais, atziņas un rokasgrāmata kopienu mākslas projektu veidotājiem Latvijā,  Ilona Asare, biedrība “CultureLab”
 • Līderība kopienu mākslas projektā.  Video prezentācija – režisores Kristas Burānes pieredze
 • Satikšanās pašizziņai un pašapziņai. Video prezentācija – Āraišnieku – Anda, Elizabetes un Inetas pieredzes stāsts
 • Līdzdalības mākslas projekti iedvesmai: projektu prezentācijas un DISKUSIJA              
  Diskusiju vada Jolanta Borīte, Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” vadītāja
 • Publiskās mākslas programma “KOPĀ”, Līga Lindenbauma, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra programmas vadītāja
 • Siguldas kopienas dārzs “AUDZ”, Nora Gavare,  dizainere, kopienas dārza veidotāja
 • “KINGS”. Izrāde par kādas mazpilsētas sapņiem, Sandija Santa, dramaturģe un režisore, kopienas teātra izrāžu veidotāja
 • Popes mākslas un mūzikas festivāls “VĀRTI”, Dace Vašuka, festivāla organizatore, Popes aktīviste

29.10.2020.  Biedrība “Culture Lab”  rokasgrāmatā apkopojusi  ieteikumus kopienu mākslas projektu plānošanai un īstenošanai
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

Veicot apjomīgu pētījumu, biedrība “Culture Lab” izveidojusi rokasgrāmatu kopienas jeb līdzdalības mākslas projektu īstenotājiem, kurā aplūkoti dažādi projekta plānošanai un īstenošanai nozīmīgi aspekti, piemēram, mākslinieka atbildība un loma kopienu mākslas projektu veidošanā, partnerības un komunikācijas veidošanas principi, darba drošības un aizsardzības  nosacījumi, rokasgrāmatā aplūkoti arī finansēšanas un plānošanas  jautājumi, kā arī apkopoti pamatprincipi, kas raksturo veiksmīgu kopienu mākslas projektu. Izstrādāts pētījums par līdzdalības un kopienas mākslas  labās prakses piemēriem un īstenošanas metodēm, kas sniegs informāciju Latvijas kultūras darbiniekiem, kā veidojot mākslas projektus vienlaicīgi var strādāt pie sabiedrības sociālo vajadzību risināšanas. Tas ir Latvijā pirmais līdzdalības un kopienas  mākslas labās prakses piemēru un īstenošanas metožu apkopojums, kas iekļauj Latvijas un ārvalstu labās prakses piemērus un ieinteresētajām pusēm sniedz ierosmi savu līdzdalības iniciatīvu un partnerību veidošanai.


Četri Āraišu iedzīvotāji  pirmo reizi mūžā kļūst par aktieriem — aizraujoši, biedējoši, izaicinoši? Pagājušajā vasarā viņi piedalījās  kopienas teātra izrādes “LETTI” veidošanā, kas profesionālu teātra režisoru vadībā tika iestudēta Latvijas simtgades programmas “Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani” ietvaros.
Video sižetā Ineta Lāce-Sējāne, Jānis Cedriņš, Evija Cedriņa un Andis Rostoks dalās iespaidos par līdzdalību kopienas teātra izrādē “LETTI” un atklāj pārdomas par pozitīvajām pārmaiņām vietējā sabiedrībā, kādas  notikušas ar kopienas mākslas projekta starpniecību.

Video sižets tapis projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta īstenošanu un saturu atbild biedrība “CultureLab”.

28.10.2020. Tiešsaistē būs iespējams sekot semināram “Līdzdalības māksla”
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

Pastiprinātu Covid pandēmijas ierobežojumu dēļ  noslēdzošais projekta “Līdzdalības māksla” seminārs notiks tiešsaistē. 30. oktobrī klātienē tas būs pieejams ierobežotam skaitam apmeklētāju, bet lielākajai daļai interesentu tam būs iespēja sekot Facebook tiešraidē no “Culture Lab ” lapas, kā arī mūsu partneru – “Siguldas devons” un Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapās.
Seminārā iepazīstināsim ar iedvesmojošiem Latvijas māksliniekiem, līdzdalības mākslas projektu veidotājiem un viņu atziņām, kas šo sabiedrības līdzdalības projektus padara nozīmīgus viņiem un vajadzīgus sabiedrībai, kādas jaunas pieredzes gūst visi koprades projektā iesaistītie un kādas prasmes un atbalsta rīki nepieciešami Latvijā, lai līdzdalības mākslas projektu veidošanas vilnis veltos plašumā.

Projektu un semināru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sadarbības partneri – Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Siguldas novada Kultūras centrs Siguldas DEVONS. Par projekta “Līdzdalības māksla” saturu atbild biedrība “Culture Lab”. Papildu informācija: Ieva Hmieļevska, 26596186, ieva@culturelab.com.


Nora Gavare ir siguldiete, kas sekoja iekšējam aicinājumam radīt satikšanās un pieredzes apmaiņas vietu Siguldas iedzīvotājiem — urbāno kopienas dārzu “Audz”. Kā dizainere viņa zināja, ka gudri dizainēts urbānais dārzs var uzlabot pilsētas iedzīvotāju ikdienu. Tā izveidē, kopšanā un arī dārza augļu baudīšanā viņa aicināja piedalīties ikvienu — gan dārzkopības entuziastus, gan veselīga dzīvesveida piekritējus, gan nejaušus garāmgājējus, seniorus un jauniešus. Video sižetā Nora Gavare piedāvā savu skatījumu, kā šāds starpnozaru kopienas projekts var attīstīt un mainīt sabiedrības mijiedarbi.

Video sižets tapis projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par projekta īstenošanu un saturu atbild biedrība “Culture Lab”.

23.10.2020. Seminārā iepazīstinās ar kopienu mākslas labās prakses piemēriem Latvijā
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

30.oktobrī Siguldas novada kultūras centrā “Siguldas devons ” aicinām apmeklēt semināru “Līdzdalības māksla”, kurā biedrība “Culture Lab” iepazīstinās ar azartiskiem un pieredzējušiem līdzdalības mākslas projektu veidotājiem un labās prakses projektu piemēriem Latvijā, kā arī praktiskiem padomiem un darba metodēm, kas apkopotas  rokasgrāmatā un  video stāstos kopienu mākslas projektu veidotājiem.  

“Culture Lab”  vadītāja Ilona Asare semināra dalībniekus iepazīstinās ar atziņām no pētījuma un metodiskā materiāla, kurā apkopti padomi kopienu mākslas projektu veidotājiem. Tapuši arī video sižeti, kuri atklāj  gan mākslinieka, gan sabiedrības locekļu izaicinājumus kopradot līdzdalības mākslas projektus.

Uz diskusiju par kopienas projektu īstenošanas iespējām un izaicinājumiem aicināta Latvijas Laikmetīgās mākslas centra publiskās mākslas programmas “KOPĀ” koordinatore Līga Lindenbauma,  kā arī Baltijas kopienas teātra skolas Latvijas programmas koordinatore Ieva Niedre, kopienas teātra izrāžu veidotāja, dramaturģe un režisore Sandija Santa un viena no Popes festivāla “VĀRTI” rīkotājām un Popes aktīvistēm –  Ilze Meiere.
Siguldieši lepojas ar dizaineres Noras Gavares veidoto kopienas  dārzu “AUDZ” , arī tas seminārā tiks aplūkots kā viens no labās prakses piemēriem kopienas  līdzdalības projektu veidošanā.

Covid pandēmijas ierobežojumu dēļ klātienē semināru apmeklēs ierobežots skaits dalībnieku, tāpēc vienlaikus to  varēs  vērot arī “Culture Lab” un “Siguldas devons”  Facebook lapās, kā arī Latvijas Republikas kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā no pulksten 11.00 līdz 13.00.

Kā atzīst pieredzējusī režisore un vairāk kā 10 līdzdalības izrāžu veidotāja Krista Burāne, veidot kopienas mākslas projektu nereti ir mākslinieka egoistiska vēlme ar savu darbu padarīt kādu neērtu vietu vai situāciju labāku un draudzīgāku kopienas locekļiem, taču vienlaikus tā ir iespēja radīt satikšanās punktu, kur sabiedrībai apmainīties ar dzīves pieredzēm, dot balsi tiem sabiedrības locekļiem, kuriem parasti nav balss vai publiskajā troksnī tā ir visklusākā. “Iesaistoties kopienas mākslas projektā profesionāla mākslinieka uzdevums ir pierādīt, ka nesadzirdētā  kopienas dalībnieka balss lielajā balsu korī ir nozīmīga, sniegt iespēju piedalīties kopienas projekta līdzradīšanā, sevi izzināt un gūt pašapziņu. Līdzdalības mākslas projekti ir saistīti ar sociālo aktīvismu, jo tos īstenojam, lai kaut ko mainītu,” skaidro Burāne.

Seminārs ir noslēdzošais pasākums semināru ciklā, ko  biedrība “CultureLab” īsteno projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros. Vairāk kā 50 nevalstiskā sektora un pašvaldību pārstāvji, kā arī radošās pašnodarbinātās personas iepriekš pulcējušās divos semināros  –  28.septembrī Kuldīgā un 15.oktobrī Lūznavā. Siguldā notiekošā semināra sadarbības partneri ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Siguldas novada kultūras centrs “Siguldas devons”.            

Semināri notiek projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “CultureLab”. Papildu informācija: Ieva Hmieļevska, 26596186, ieva@culturelab.com

Semināra programma un prezentācijas:

 • Seminara programma
 • Apvienotā prezentācija
  • Ilona Asare, Projekta “Līdzdalības māksla” atziņas
  • Nora Gavare, Siguldas kopienas dārzs “Audz”
  • Līga Lindenbauma, Publiskās mākslas programma “Kopā”
  • Ieva Niedre, Baltijas likmetīgā kopienas teātra skola
  • Ilze Meiere, Popes mūzikas un mākslas festivāls “Vārti”
  • Sandija Santa, Aizputes kopienas izrāde “Kings”

19.10.2020. 30.oktobrī notiks klātienes un tiešsaistes seminārs par kopienu mākslas labās prakses piemēriem Latvijā  
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

16.10.2020. Aizvadīts seminārs Lūznavas muižā
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

7.10. 2020. Apgūs sociālā aktīvisma prasmes veidojot idejas kopienu mākslas projektiem
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par projekta saturu atbild projekta īstenotājs – domnīca “CultureLab”.

Līdzdalības mākslā vai kopienas mākslā (tulkojumā no angļu valodas ‘participative arts’ vai ‘community arts’) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienas mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, veicinot kopienas saliedēšanu un sociālo aktīvismu. ​

Seminārā iepazīstinās ar kopienas mākslas iniciatīvu rīkošanas specifiku un nepieciešamajām prasmēm, ar pasaulē un Latvijā īstenotajiem kopienas mākslas piemēriem, kā arī Baibas Tjarves vadībā tiks attīstītas idejas kopienas mākslas projektiem. Semināru vadīs domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona Asare un režisore Krista Burāne.

Pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, radošie pašnodarbinātie aicināti piedalīties seminārā bez maksas, aizpildot tiešsaistes pieteikumu līdz 2020.gada 8.oktobrim.

Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “Culturelab”. Papildu informācija: Ieva Hmieļevska, 26596186, ieva@culturelab.com

Semināra programma un lektoru prezentācijas:

01.10.2020. Aicina pieteikties semināram “Līdzdalības māksla
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

28.09.2020. Aizvadīts seminārs Kuldīgā “Līdzdalības māksla”
#NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

Pieredzējusī teātra un kino režisore Krista Burāne jau vairāk kā 10 gadus ir līdzdalības izrāžu veidotāja. Viņas izrāžu tapšanā nozīmīga ir cilvēku dokumentālā pieredze un galvenie varoņi ir t.s. ikdienas eksperti jeb tie cilvēki, kuru balass parasti netiek sadzirdēta, savukārt koprades izrādē viņi kļūst par sava stāsta režisoriem. Režisore nenogurstoši strādā ar t.s. site specific teātra projektiem jeb projektiem, kuru tapšanā vide ir nozīmīga kā satura, tā dramaturģijas veidošanai un piedāvā zemtoni vai virstoni izrādes darbībai. Ar līdzdalības izrādēm Krista Burāne realizē sociāli aktīvu pozīciju un mēģina veikt izmaiņas, kas primāri aktuālas kopienai, ne tikai viņai kā māksliniecei. Viņas izrādes pieprasa arī aktīvu skatītāja līdzdalību, mainot skatītāja lomu no patērējošas uz kopradošu. Video sižetā Krista Burāne dalās ar savu izaicinošo un iedvesmojošo mākslinieces pieredzi kopienas mākslas projektu īstenošanā.

Video sižets tapis projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta īstenošanu un saturu atbild biedrība “CultureLab”.

25.09.2020. Apgūs sociālā aktīvisma prasmes, veidojot idejas kopienu mākslas projektiem Kuldīgā un apkārtnes novados
NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla

Pirmdien, 28.septembrī Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26 notiks domnīcas “Culture Lab” organizēts seminārs kultūras darbiniekiem par līdzdalības jeb kopienas mākslas projektu veidošanu.  Domājot gan par radošiem individuāliem un profesionāliem  mērķiem, smināram pieteikušies Kuldīgas un novada pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī radošas pašnodarbinātās personas.          

Līdzdalības mākslā jeb kopienas mākslā (tulkojumā no angļu valodas ‘participative arts’ vai ‘community arts’) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienas mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, jo  veicina kopienas saliedēšanu un sociālo aktīvismu. ​

Semināra dalībnieki atklās kopienas mākslas daudzveidīgās izpausmes un tiks iepazīstināti ar kopienas mākslas iniciatīvu rīkošanas specifiku, nepieciešamajām prasmēm, kā arī ar pasaulē un Latvijā īstenotajiem kopienas mākslas projektu piemēriem. Pielietojot jauniegūtās zināšanas, semināra dalībnieki Baibas Tjarves vadībā paši attīstīs idejas kopienas mākslas iniciatīvām Kuldīgā un tās apkārtnē. Semināru vadīs domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona Asare un režisore Krista Burāne.  Ar Kuldīgas pašvaldības pieredzi kopienas mākslas projektu īstenošanā dalīsies Kuldīgas kultūras centra projektu vadītāja Krista Karlsone.

“Kopienas iesaiste un  līdzdalība, tāpat kā kultūras nozares darbinieku pieredzes un kapacitātes stiprināšana ir būtiski Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikuma  veidošanas stūrakmeņi. Tāpēc priecājamies  par iespēju mūspuses kultūras darbiniekiem pulcēties šādā seminārā, gūt jaunas zināšanas un iedvesmu pašu iniciatīvām,” atzīst semināra dalībniece, Kuldīgas pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa.

Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par projekta saturu atbild projekta īstenotājs – domnīca “CultureLab”. Papildu informācija: Ieva Hmieļevska, 26596186, ieva@culturelab.com

Semināra programma un lektoru prezentācijas:

Projekts “LĪDZDALĪBAS MĀKSLA” | #NVOFonds2020 #LīdzdalībasMāksla
2020.gada maijs – oktobris

SIF logoKM logo

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu NVO fonda programmas ietvaros. 

Projekta mērķis ir veicināt līdzdalības un kopienas mākslas aktivitātes Latvijā, izglītojot pašvaldību un nevalstiskā sektora kultūras darba organizatorus šādu aktivitāšu īstenošanā, tadējādi veicinot kultūras demokratizāciju un pilsonisko aktivitāti dažādos Latvijas reģionos.

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par labas prakses piemēriem līdzdalības un kopienas mākslas (community arts) jomā, izstrādāti tiešsaistes mācību materiāli un organizēti reģionālie semināri, izglītojot kultūras darbiniekus.

Projekta rezultātā tiks apkopota informācija par līdzdalības un kopienas mākslas projektu īstenošanas iespējām Latvijā, piedāvājot bezmaksas izglītojošos materiālus tiešsaistē. 85 kultūras darbinieki būs iepazīstināti ar līdzdalības un kopienas mākslas pasākumu īstenošanas metodēm klātienes semināros, gūstot motivāciju īstenot sociāli nozīmīgus kultūras projektus ar plašu sabiedrības līdzdalību.

Papildus informācija: Ieva Hmieļevska ieva@culturelab.com