Jauni iedvesmas semināri Latvijas kultūras līderiem

Pandēmija nerimstas, bet izturība, zināšanas un atjautība ir nepieciešama arī šajā rudens – ziemas sezonā, lai piedāvātu auditorijai saistošus kultūras notikumus, veidotu jaunas sadarbības un uzturētu veiksmīgu komunikāciju. Tāpēc Latvijas Nacionālais Kultūras centrs sadarbībā ar domnīcu “Culturelab” Latvijas kultūras līderiem un visiem Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībniekiem Latvijas novados un ārpus tās piedāvā atbalsta pasākumu ar lekcijām un diskusijām savas personības un profesionālo prasmju stiprināšanai.

Mūsu uzmanības lokā ir vairākas šim brīdim aktuālas tēmas:

  • kā veidot nekļūdīgu komunikāciju ar mūsu darbā iesaistītajām pusēm attālināta darba apstākļos;
  • kā  izmantot savu individuālo kultūras vēstnieka lomu, reputāciju un personīgo zīmolu organizācijas tēla veidošanā;
  • kā uzturēt un nosargāt savu patību un integritāti pārmaiņu laikā;
  • kā attīstīt sava darba efektīvitāti un citas pratības, un vienlaikus stiprināt komandas spēku.

Turpinot pavasara iedvesmas forumu, lekciju un diskusiju ciklam esam devuši nosaukumu (Ne)iespējamā misija: atbalsts un sadarbība. Kā lektorus un diskusiju biedrus esam aicinājuši harizmatiskas personības un Latvijā atzītus profesionāļus – starppersonu komunikācijas un konstruktīvas domāšanas ekspertu Edmundu Apsalonu, komunikācijas un personīgā zīmola meistari Ilzi Rassu, teologu un psihologu Induli Paiču, biznesa un personiskās izaugsmes treneri Reini Jeremeju Druvieti. Piedāvājam tiešsaistes tikšanos 2. un 7. decembrī. Katrā tikšanās reizē dienas pirmā daļa veltīta individuālo prasmju attīstīšanai un otrā daļa – organizācijas darba uzlabošanai.

Programma
Pieteikšanās līdz 25.novembrim, aizpildot anketu: https://bit.ly/3ocohnu

“Latvijas kultūras vēstnieki” ir Latvijas Nacionālā kultūras centra veidota sadarbības platforma novadu kultūras līderiem savstarpējas pieredzes apmaiņai un profesionālai pilnveidei. Ar Kultūras ministrijas atbalstu mācību kurss “Latvijas kultūras vēstnieki” tiek organizēts jau astoņus gadus, apvienojot kopīgā sadarbības tīklā jau vairāk kā 200 dalībniekus. Kultūras vēstnieki vietējai sabiedrībai palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā būtisku izaugsmes resursu, stiprina valsts piederības apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas, atbildīgas sabiedrības veidošanā.

Smiltenes novadā veikta apjomīga kultūras resursu kartēšana

Jaunveidotajā Smiltenes novadā ir veikta apjomīga visa veida kultūras resursu – materiālo un nemateriālo (kultūras un dabas mantojumas vietas, kultūras pieminekļi, radošās organizācijas un personības, vietējās tradīcijas un prasmes, stāsti un leģendas u.c.), identificējot katras pilsētas un pagasta unikālās kultūras vērtības un neizmantotās iespējas. Šāds detalizēts vietējo kultūras vērtību audits palīdzēs veidot tālāko novada kultūras stratēģiju un savstarpējo sadarbību.

Kultūras kartēšanu ir veikuši kultūras centru, bibliotēku un muzeju darbinieki, piedaloties Culturelab un Smiltenes pašvaldības Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes 2021.gada jūnijā rīkotajā darbnīcā “Kultūras resursi un iespējas”. Būtiski, ka vietējo kultūras vērtību apzināšana notikusi, veidojot sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, apkopojot dažādus viedokļus.

Identificētās neizmantotās iespējas, kas balstās kultūrvēsturiskā mantojumā un tā mūsdienīgās radošās interpretācijās, tiks izmantotas tālāko ideju attīstībā, un tuvākā nākotnē mēs varētu redzēt gan jaunus festivālus un svētkus, gan radošā tūrisma maršrutus Apē, Raunā un Smiltenē!

Latvijas kultūras vēstnieki tikušies virtuālajā iedvesmas forumā

Virtuālajā forumā “(NE)IESPĒJAMĀ MISIJA: pieredze un risinājumi kultūrai ierobežotas saskarsmes apstākļos” 21.maijā tikās 150 reģionālie kultūras līderi no visiem Latvijas reģioniem, gūstot iedvesmu tālākam darbam pandēmijas kritiskajos apstākļos.

Forums noritēja ārkārtīgi pozitīvā gaisotnē, uzklausot pieredzes stāstus no dažādām Latvijas vietām, kā novados izdevies rast visdažādākos radošos risinājumus, saglabājot saikni ar auditoriju arī ierobežotas saskarsmes apstākļos. Pieredzes stāsti liecināja, ka visdažādākās darbnīcas un nodarbības ir notikušas ne tikai digitālajā vidē, bet redzamāki ir kļuvuši arī amatiermākslas mēģinājumi pilsētu parkos, laukumos, pludmalē, sniedzot iedzīvotājiem savdabīgu iespēju kļūt par nejaušiem līdzdalībniekiem Dziesmu un deju svētku mēģinājumu procesā.

Pandēmijas laikā māksla lielākā mērā ir iznākusi pilsētvidē ārpus ierastajiem kultūras centriem un izstāžu zālēm, atrodot jaunus eksponēšanas laukumus pilsētu skatlogos, tukšajos afišu stabos vai atrodot vēl citus oriģinālus risinājumus, nokļūstot ikviena skatupunktā. Piemēram, Siguldā koprades laboratorijas izveidotas stikla namiņos centrālās stacijas apkaimē. Valmierā iedzīvotājiem ir bijusi iespēja līdzdarboties liela mēroga foto projektā, kura rezultātā iedzīvotāju lielformāta portreti izvietoti uz visiem labi redzamā Valmieras katlumājas skursteņa. 

Foruma vadītāja Gundega Skudriņa aicināja neaizmirst par piedzīvojuma klātbūtni un dalījās radošajās idejās, ka pārsteigt savu auditoriju. Arī Hanzas Perona vadītāja Ieva Irbina aicināja uzdrīkstēties eksperimentēt un izaicināt auditoriju ar jauniem piedāvājumiem, veidojot jaunas sarunas ar savu auditoriju, veidojot auditorijas gaumi nevis sekojot tās gaumei.

Kopumā foruma dalībnieki atzīmēja vairākus pozitīvos ieguvumus no pandēmijas laika: plašāka pieeja daudz dažādiem digitālajiem resursiem, talantu iepazīšana līdzcilvēkos, veidojot neierastākas sadarbības u.c. pozitīvie ieguvumi, lai gan nākamajā forumā visi vēlētos tomēr tikties klātienē.

“Latvijas kultūras vēstnieki” ir Latvijas Nacionālā kultūras centra veidota sadarbības platforma novadu kultūras līderiem savstarpējas pieredzes apmaiņai un profesionālai pilnveidei. Ar Kultūras ministrijas atbalstu mācību kurss “Latvijas kultūras vēstnieki” tiek organizēts jau astoņus gadus, apvienojot kopīgā sadarbības tīklā jau vairāk kā 200 dalībniekus. Kultūras vēstnieki vietējai sabiedrībai palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā būtisku izaugsmes resursu, stiprina valsts piederības apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas, atbildīgas sabiedrības veidošanā.

Izveidota pirmā Daugavpils kultūras attīstības programma

Culturelab sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi ir izveidojuši pirmo stratēģisko plānu Daugavpils kultūras nozares mērķtiecīgai attīstībai.

Izstrādātā Daugavpils pilsētas kultūras attīstības programma 2021.-2027.gadam ir balstīta iedzīvotāju vajadzību izpētē, un tās izveidē aktīvi iesaistījās vietējās kultūras iestādes, biedrības un aktīvās radošās personas. 2021.gada sākumā tika organizēta plaša iedzīvotāju aptauja, kultūras darbinieku fokusgrupas un intervijas, kuru rezultāti atspoguļoti publicētajā pētījumā “Kultūras patēriņš, aktivitātes un līdzdalība Daugavpils pilsētā”. Dažādos koprades pasākumos un virtuālajās ideju darbnīcās piedalījās ap 200 dalībnieki. 

Gatavojoties Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai ciešā sadarbībā ar Daugavpils kultūras organizāciju pārstāvjiem ir veikts nopietns esošo pilsētas kultūras resursu un norišu audits, apzinātas iedzīvotāju kultūras vajadzības un ir noteikti izaugsmes virzieni. Programma paredz dinamisku starpnozaru un starptautiskās sadarbības izvēršanu nākamajos septiņos gados, dažādu sabiedrības grupu iesaisti kultūras piedāvājuma veidošanā un videi draudzīgu rīcību ieviešanu pasākumu rīkošanā.

Programmas izstrādē ir ņemti vērā Eiropas pilsētās akceptētie labas mūsdienīgas kultūras pārvaldības principi, rūpējoties par iekļaujošu un ilgtspējīgu kultūras attīstību un domājot par dažādu sabiedrības grupu līdzdalības iespējām. Kultūras pārvaldes plānos ir veidot sadarbības platformu visiem Daugavpils radošajiem, sniedzot atbalstu profesionālai izaugsmei un starptautisko sakaru veidošanai, ceļot kopējo kultūras piedāvājuma kvalitāti.

Daugavpils pilsētas kultūras attīstības programma 2021.-2027.gadam

Programmas kopsavilkums.

3 jauni tiešsaistes semināri ciklā “Nākotnes radošās pilsētas”

Esam priecīgi turpināt webināru ciklu “Nākotnes radošās pilsētas”. Mūsu sadarbības partneru lokam piepulcējies EUNIC-Latvia kultūras institūtu tīkls un turpmākajos mēnešos piedāvāsim Jums 3 interesantas tēmas un 9 pieredzes bagātus, saistošus runātājus no Dānijas, Francijas, Vācijas un Norvēģijas.

13.aprīlī Kultūras plānošana kultūras vietām
23.aprīlī Māksla publiskā telpā. Marseļas, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2013 pieredze
11.maijā Pilsētplānošanas metodes gudrai un ilgstpējīgai sabiedrībai

Visi semināri notiks angļu valodā tiešsaistes platformā Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87243538231?pwd=TkUxRCt4bVM3ZkdWVjRaZHFGZXlLdz09
📌Reģistrācija 13.aprīļa semināram: https://bit.ly/39QY1ZD .
📌Reģistrācija 23.aprīļa semināram: https://bit.ly/3dSoHdK .
📌Reģistrācija 11.maija semināram: https://bit.ly/2QkdaLY .

Seminārus moderēs pilsētpētnieks, tūrisma kritiķis un televīzijas raidījumu vadītājs Mārtiņš Eņģelis. Tiešsaistes webināru ciklu īsteno EP deputēte Dace Melbārde sadarbībā ar Culture Lab, Art Cēsis un EUNIC-Latvia. Semināru norisi finansiāli atbalsta ECR Group – Conservatives & Reformists in the European Parliament.

Kā stiprināt kultūras un radošo kopienu prasmes un radīt paliekošu Eiropas kultūras galvaspilsētas norišu ietekmi?

Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta īstenošanas veiksme ir atkarīga no cilvēkiem. Ne tikai no kodolkomandas, bet plašākas kopienas prasmēm, zināšanām, pieredzes un gatavības pilnā mērā izmantot Eiropas kultūras gada sniegtās priekšrocības. Kā atbalstīt vietējo radošo un kultūras kopienu un kā iesaistīt galvenās ieinteresētās puses un radīt paliekošu Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta ietekmi? Kā mainīgajos apstākļos nodrošināt Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta norišu fizisko un digitālo klātbūtni? Uz šiem jautājumiem 23.februārī tiešsaistes seminārā “Veiksmes atslēga: prasmju attīstīšana kultūras kopienas stiprināšanai” atbildēs kultūrpolitikas un radošo industriju eksperts Ragnars Sīls (Ragnar Siil) no Creativity Lab (Igaunija). Semināra sākums pulksten 10.00 Zoom platformā us02web.zoom.us.
Reģistrēšanās semināram līdz 22.februārim:  https://bit.ly/3cw0cE2

Šis ir sestais tiešsaistes seminārs ciklā “Nākotnes radošās pilsētas”, ko titula “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” kandidātiem un citiem interesentiem organizē Dace Melbārde sadarbībā ar domnīcu “Culturelab” un biedrību “Art Cēsis”. Semināra norisi finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa (ECR Group).