Noslēgušās mācības programmā “Latvijas kultūras vēstnieki 2022”

Sekmīgi noslēdzies ikgadējais Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Kultūras akadēmijas un domnīcas CultureLab rīkotais tālākizglītības kurss “Latvijas kultūras vēstnieki 2022”. Latvijas kultūras vēstnieku pulkam pievienojušies 20 jauni kultūras līderi – aktīvi Latvijas reģionu kultūras darbinieki, kuri vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgus radošos projektus savā novadā.

Kultūras ministrijas finansētās mācību programmas “Latvijas Kultūras vēstnieki” mērķis ir veicināt Latvijas kultūras organizāciju vadītāju un kultūras projektu attīstītāju profesionālo izaugsmi un sadarbību, sniegt iedvesmu pārmaiņu īstenošanai vietējā sabiedrībā caur kultūras un mākslas aktivitātēm.

Šī gada kursa absolventi ir atzinīgi novērtējuši iespēju piedalīties intensīvās mācību sesijās, kas rosinājušas gūt plašāku skatījumu uz kultūras un mākslas lomu kopienu sadarbības un izaugsmes veicināšanā, iepazīstoties ar dažādiem kopienas mākslas piemēriem, ideju attīstīšanas metodēm un nepieciešamajām līderības prasmēm pārmaiņu īstenošanai. Kursa dalībnieki pārstāv visus Latvijas reģionus un jauniegūtās zināšanas liks lietā projektu īstenošanā savos novados, apzinot un izceļot novadu plašos kultūras resursus.

Kultūras vēstnieki jeb kopienu kultūras līderi palīdz apzināties kultūru kā būtisku izaugsmes resursu savā kopienā, stiprina valsts un lokālās piederības apziņu, mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā. Programmu kopš 2012.gada ir absolvējuši jau vairāk kā 200 dalībnieki, kas veido aktīvu Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīklu.

Ziemeļu Baltijas Kopienas mākslas forums Rīgā 20.-21.aprīlī

20.-21. aprīlī Rīgā ISSP galerijā Berga bazārā, Rīgā notiks Ziemeļu Baltijas Kopienas mākslas forums, ko rīko topošais Ziemeļu un Baltijas valstu Kopienas mākslas sadarbība tīkls.

Kopienas māksla (community art) paredz vietējās sabiedrības līdzdalību mākslas projektu realizācijā dialogā ar profesionāliem māksliniekiem, balstoties kopienas vajadzību īstenošanā un iesaistot mākslas procesos auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties. Lai gan kopienu kontekstā īstenoto projektu klāsts ir dažāds, veiksmīgākajos projektos uzsvars tiek likts uz dalībnieku attīstību, radošajiem procesiem un mākslinieciskajiem rezultātiem. Mākslas veidošana ar cilvēkiem prasa godīgus noteikumus un drošu vidi, kur cilvēki var apstrīdēt idejas, bezbailīgi eksperimentēt, apgūt jaunas prasmes, izteikt savas domas un tikt cienīti.

Forumā kultūras projektu vadītāji un mākslinieki dalīsies savā pieredzē par īstenotajiem kopienas mākslas projektiem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā. Foruma ievadā plaši pazīstamais kopienas mākslas eksperts Fransuā Matarasso, grāmatas ” A Restless Art” autors no Liebritānijas iepazīstinās ar savu skatījumu uz līdzdalības un kopienas mākslas izaicinājumiem, balstoties savā ilggadīgā starptautiskā pieredzē.

Savukārt forumā otrā dienā dalībniekiem būs iespēja piedalīties divās rosinošās darbnīcās radošās producentes Ievas Niedres (Fonds Initium) un režisores Kristas Burānes vadībā, domājot par kopienas mākslas projektu attīstību arī sarežģītās krīzes situācijās.

Foruma programma.

Darba valoda – angļu. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 19.aprīlim.

Dalība forumā ir bez maksas, un tas tiek rīkots ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” atbalstu sadarbības tīkla “Nordic-Baltic Community Arts” attīstībai.

Aicina pieteikties tālākizglītības programmā “Latvijas kultūras vēstnieki 2022”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar domnīcu “CultureLab” un Latvijas kultūras akadēmiju aicina Latvijas kultūras centru, kultūrizglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju vadītājus un darbiniekus, kurus interesē sabiedriski nozīmīgu radošo projektu īstenošana savā apkaimē, pieteikties iedvesmojošā un izzinošā tālākizglītības programmā “Latvijas Kultūras vēstnieki”.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas kultūras organizāciju vadītāju un kultūras projektu attīstītāju profesionālo izaugsmi un sadarbību, sniegt iedvesmu pārmaiņu īstenošanai vietējā sabiedrībā caur kultūras un mākslas aktivitātēm.

Kultūras vēstnieki jeb kopienu kultūras līderi palīdz apzināties kultūru kā būtisku izaugsmes resursu savā kopienā, stiprina valsts un lokālās piederības apziņu, mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā. Programmu kopš 2012.gada ir absolvējuši jau vairāk kā 200 dalībnieki, kas veido aktīvu Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīklu.

Šogad pēc ilgāka pārtraukuma ir rasta iespēja organizēt programmas norisi klātienē 5 dienu garumā dažādās Latvijas kultūrvietās (9.-10.maijā Līgatnē, 24.-25.maijā Rāmavā un 8.jūnijā Rīgā). 20 programmas dalībniekiem būs iespēja klātienē dalīties pieredzē ar domu biedriem no visas Latvijas. Mācību programmā ietvertas gan lekcijas, gan interaktīvas apmācību metodes – grupu uzdevumi un refleksija, aktīvi iesaistoties kopīgajā mācību procesā visiem dalībniekiem.

Rezultātā programmas dalībnieki gūs labāku izpratni par kultūras nozīmi vietas un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, prasmes vietējo kultūras vērtību apzināšanā, kartēšanā un attīstīšanā, zināšanas par dažādām koprades un ideju ģenerēšanas metodēm, attīstot individuālās līderības prasmes. Potenciālos dalībniekus lūdzam rūpīgi iepazīties ar programmas aprakstu.

Dalībnieku atlase tiks veikta, balstoties uz pieteikumā norādīto motivāciju aktīvai līdzdalībai mācību programmā. Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 22.aprīlim.

Papildu informācija: Una Arbidāne, Una.Arbidane@lka.edu.lv, tel.26401649.

Gundegas Laiviņas tiešsaistes darbnīca 6.aprīlī

6.aprīlī pl.15:00 notiks Gundegas Laiviņas tiešsaistes darbnīca angļu valodā “Creating with communities: human, non-human, more-than-human” Zoom platformā ar iepriekšēju reģistrāciju.

Dalība darbnīcā ir bez maksas, un tā tiek rīkota ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” atbalstu sadarbības tīkla “Nordic-Baltic Community Arts” attīstībai.

Plašāka informācija mājas lapas sadaļā “Nordic-Baltic Community Arts network” un https://www.facebook.com/events/702962780705968

Jauni iedvesmas semināri Latvijas kultūras līderiem

Pandēmija nerimstas, bet izturība, zināšanas un atjautība ir nepieciešama arī šajā rudens – ziemas sezonā, lai piedāvātu auditorijai saistošus kultūras notikumus, veidotu jaunas sadarbības un uzturētu veiksmīgu komunikāciju. Tāpēc Latvijas Nacionālais Kultūras centrs sadarbībā ar domnīcu “Culturelab” Latvijas kultūras līderiem un visiem Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībniekiem Latvijas novados un ārpus tās piedāvā atbalsta pasākumu ar lekcijām un diskusijām savas personības un profesionālo prasmju stiprināšanai.

Mūsu uzmanības lokā ir vairākas šim brīdim aktuālas tēmas:

  • kā veidot nekļūdīgu komunikāciju ar mūsu darbā iesaistītajām pusēm attālināta darba apstākļos;
  • kā  izmantot savu individuālo kultūras vēstnieka lomu, reputāciju un personīgo zīmolu organizācijas tēla veidošanā;
  • kā uzturēt un nosargāt savu patību un integritāti pārmaiņu laikā;
  • kā attīstīt sava darba efektīvitāti un citas pratības, un vienlaikus stiprināt komandas spēku.

Turpinot pavasara iedvesmas forumu, lekciju un diskusiju ciklam esam devuši nosaukumu (Ne)iespējamā misija: atbalsts un sadarbība. Kā lektorus un diskusiju biedrus esam aicinājuši harizmatiskas personības un Latvijā atzītus profesionāļus – starppersonu komunikācijas un konstruktīvas domāšanas ekspertu Edmundu Apsalonu, komunikācijas un personīgā zīmola meistari Ilzi Rassu, teologu un psihologu Induli Paiču, biznesa un personiskās izaugsmes treneri Reini Jeremeju Druvieti. Piedāvājam tiešsaistes tikšanos 2. un 7. decembrī. Katrā tikšanās reizē dienas pirmā daļa veltīta individuālo prasmju attīstīšanai un otrā daļa – organizācijas darba uzlabošanai.

Programma
Pieteikšanās līdz 25.novembrim, aizpildot anketu: https://bit.ly/3ocohnu

“Latvijas kultūras vēstnieki” ir Latvijas Nacionālā kultūras centra veidota sadarbības platforma novadu kultūras līderiem savstarpējas pieredzes apmaiņai un profesionālai pilnveidei. Ar Kultūras ministrijas atbalstu mācību kurss “Latvijas kultūras vēstnieki” tiek organizēts jau astoņus gadus, apvienojot kopīgā sadarbības tīklā jau vairāk kā 200 dalībniekus. Kultūras vēstnieki vietējai sabiedrībai palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā būtisku izaugsmes resursu, stiprina valsts piederības apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas, atbildīgas sabiedrības veidošanā.

Smiltenes novadā veikta apjomīga kultūras resursu kartēšana

Jaunveidotajā Smiltenes novadā ir veikta apjomīga visa veida kultūras resursu – materiālo un nemateriālo (kultūras un dabas mantojumas vietas, kultūras pieminekļi, radošās organizācijas un personības, vietējās tradīcijas un prasmes, stāsti un leģendas u.c.), identificējot katras pilsētas un pagasta unikālās kultūras vērtības un neizmantotās iespējas. Šāds detalizēts vietējo kultūras vērtību audits palīdzēs veidot tālāko novada kultūras stratēģiju un savstarpējo sadarbību.

Kultūras kartēšanu ir veikuši kultūras centru, bibliotēku un muzeju darbinieki, piedaloties Culturelab un Smiltenes pašvaldības Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes 2021.gada jūnijā rīkotajā darbnīcā “Kultūras resursi un iespējas”. Būtiski, ka vietējo kultūras vērtību apzināšana notikusi, veidojot sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, apkopojot dažādus viedokļus.

Identificētās neizmantotās iespējas, kas balstās kultūrvēsturiskā mantojumā un tā mūsdienīgās radošās interpretācijās, tiks izmantotas tālāko ideju attīstībā, un tuvākā nākotnē mēs varētu redzēt gan jaunus festivālus un svētkus, gan radošā tūrisma maršrutus Apē, Raunā un Smiltenē!