Kultūras nozares pamatdokuments – Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam “Nacionāla valsts”, kas tika plaši apspriests sabiedrībā un 2006. gadā arī oficiāli apstiprināts Ministru kabinetā (MK), tiek nozīmīgi labots – Kultūras ministrija (KM) ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā grozījumus.

Bez redakcionāla rakstura labojumiem ir plānoti arī būtiskāki grozījumi – virkne vadlīnijās plānoto politikas dokumentu ir svītroti, bet citiem, kas paredz iekļaut svītroto politikas dokumentu saturu, pārcelti termiņi pat līdz 2010.-2011. gadam.

Piemēram, svītrota šādu politikas dokumentu izstrāde: “Rīcības plāns kultūras nozares cilvēkresursu attīstībai” un “Rīcības plāns bērnu un jauniešu kultūras attīstībai”. Šo dokumentu saturu paredzēts integrēt Valsts programmā kultūrizglītības attīstībai (projekts iesniegts MK), Valsts programmā profesionālās mākslas attīstībai un Valsts programmā kultūras mantojuma aizsardzībai, saglabāšanai un pieejamības veicināšanai (šo programmas izstrāde atlikta līdz 2011.gadam).

No vadlīnijām svītrota arī Reģionālās kultūrpolitikas pamatnostādņu izstrāde, ar pamatojumu – “respektējot un akcentējot pašvaldību autonomijas principu vietējo un reģionālo kultūrpolitiku izstrādē”. To vietā (?) Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Plānošanas reģioniem plāno izstrādāt KM Koncepciju par reģionālajiem kultūrpārvaldības modeļiem (termiņš nav noteikts).

KM izmaiņas pamato sekojoši: “Izpildes termiņu maiņa ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu dokumentu sagatavošanu, veicot to saskaņošanu ar citiem izstrādātajiem vai plānotajiem politikas dokumentiem un tiesību aktiem. Jaunu politikas plānošanas dokumentu izstrādes termiņu pagarināšana ir nepieciešama arī sakarā ar saspringto valsts sociālekonomisko situāciju, kas liek valsts pārvaldes iestādēm pārskatīt un izvērtēt jauno politikas iniciatīvu ierosināšanas iespējamību situācijā, kad valsts budžetā nepietiek finanšu līdzekļi jau apstiprināto politikas iniciatīvu īstenošanai.”

Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.264 “Par ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts””

Rīkojuma projekts “Grozījumi ilgtermiņa politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts””

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s