Aicina uz semināru par jaunām metodēm darbā ar auditoriju

achieving things togetherBiedrība “Culturelab” sadarbībā ar Latvijas Nacionālais kultūras centru 23. janvārī aicina uz semināru par jaunām metodēm darbā ar kultūras pasākumu auditoriju, izmantojot koprades un dizaina domāšanas pieeju.

Auditorijas attīstība ir viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem, strādājot kultūras jomā. Plašās izvēles iespējas brīvā laika pavadīšanai, notikumu piesātinājums un pieaugošā konkurence liek pārdomāt un meklēt aizvien jaunas pieejas, kā labāk aizsniegt mūsu mērķauditoriju. Globālās tehnoloģiskās pārmaiņas un informācijas aprites ātrums savukārt ir mainījušas auditorijas gaidas un prasības kultūras jomā, liekot pārdomāt radītā kultūras piedāvājuma saturu un pasniegšanas formu.

Lai palīdzētu veidot mērķtiecīgāku kultūras organizāciju darbu ar savu auditoriju, semināra dalībnieki tiks tuvāk iepazīstināti ar divām jaunām metodēm – kopradi un dizaina domāšanu.

Koprade ir dažādu sabiedrības sektoru pārstāvju līdzdarbība radošu risinājumu izveidē sabiedrības labklājības uzlabošanai, tai skaitā kopīgi plānojot un veidojot apkārtējo kultūrvidi. Ar konkrētām koprades metodēm un labās prakses piemēriem iepazīstinās biedrības “CultureLab” vadītāja Ilona Asare, daloties pieredzē no nupat īstenotā četru valstu (Latvija, Lietuva, Dānija, Norvēģija) sadarbības projekta “Koprade mākslā un kultūrā”.

Diziana domāšana savukārt ļauj paskatīties uz savas kultūras organizācijas veidoto piedāvājumu apmeklētāja acīm, modelējot un izprotot visu apmeklētāja pieredzi, tai skaitā šaubas, šķēršļus un emocionālos iespaidus, izvēloties apmeklēt kādu kultūras pasākumu. Iejusties apmeklētāja ādā un mācīties izmantot dizaina domāšanas pieeju palīdzēs kultūras centra Siguldas Devons direktore Jolanta Borīte.

Semināra mērķauditorija ir kultūras darba organizatori dažādos Latvijas reģionos, kas strādā kultūras un kultūras mantojuma jomā (kultūras centros, muzejos, bibliotēkās u.c.) un kam ir aktuāli meklēt jaunus risinājumus auditorijas dažādošanā vai attiecību padziļināšanā ar savu esošo auditoriju.

Semināra programma

Seminārs ir bez maksas un notiks Latvijas Nacionālā kultūras centra semināru zālē Pils laukumā 4.

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 21. janvārim, aizpildot pieteikumu http://ejuz.lv/jaunasauditorijas. Vietu skaits ir ierobežots.

Kultūras vēstnieku pulkam pievienojas jauni reģionu kultūras līderi

LKVSekmīgi noslēgusies Latvijas Nacionālā kultūras centra un biedrības “CultureLab” profesionālās pilnveides kursu programma Latvijas kultūras vēstnieki 2019. Latvijas kultūras vēstnieku pulkam pievienojušies 26 jauni kultūras līderi – aktīvi Latvijas reģionu kultūras darbinieki, kuri vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgus radošos projektus savā novadā.

Latvijas kultūras vēstnieki jauniegūtās zināšanas un iedvesmu lietos, lai sava novada vietējai sabiedrībai palīdzētu apzināties kultūru kā izaugsmes un pārmaiņu resursu. Kultūras līderi stiprinās savas organizācijas, valsts un vietējās kopienas piederības apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām.

Kursu programmā 2019.gada novembrī un decembrī piedalījās 26 radoši kultūras projektu īstenotāji no kultūras centriem, lietišķās mākslas studijām, muzejiem, kultūrizglītības iestādēm un kultūras mantojuma vietām visos Latvijas reģionos.

Noslēdzoties septiņu dienu mācību ciklam kursu dalībnieki atzina, ka ir vērtīgi gūt zināšanas, kā sevi pasargāt no izdegšanas,  attīstīt empātiju un radošumu. Kursu programma pamudināja  būtiski izvērtēt savas vietas kultūras vērtības, atklājot jaunas, neizmantotas iespējas, kas var palīdzēt katras vietas attīstībai. Dizaina domāšanas prasmes ļauj labāk  izprast auditoriju un kultūras piedāvājumu, kā arī novērtēt resursu ārpus savas jomas ietvariem, un  iedrošina veidot jaunas starpnozaru partnerības, sekmējot radošuma pārnesi no citām nozarēm. Turklāt ļoti svarīgi ir sajust savstarpēju kolēģu atbalstu gan kopēju sasāpējušu jautājumu risināšanā, gan radošu ieceru īstenošanā, skatoties pāri novadu robežām.

Kursu programmas noslēguma seminārs, ko iniciējusi Eiropas Parlamenta deputāte, Kultūras un izglītības komitejas viceprezidente, Latvijas kultūras vēstnieku kustības iedibinātāja Dace Melbārde, bija veltīts arī globālām tematikām un aktualitātēm Eiropas Savienībā, pastiprinot kultūras līderu lomas starptautisko nozīmi un iespējas.

Šis bija jau septītais kultūras vēstnieku mācību cikls, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “CultureLab”, stiprinot vietējos kultūras līderus viņu tālākajā profesionālajā izaugsmē un veidojot savstarpēju sadarbības tīklu starp aktīvajiem kultūras darbiniekiem, kuru kopējais skaits sniedzas pāri 150.

Līdz šim Latvijas kultūras vēstnieku kursu programmā piedalījušies reģionu kultūras darbinieki, mākslas un mūzikas skolu skolotāji, muzeju un bibliotēku darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas dalībnieki, lietišķās mākslas studiju dalībnieki, kuri visi šobrīd aktīvi darbojas kultūras vēstnieku statusā, popularizējot Latvijas reģionu kultūras vērtības.

“Latvijas kultūras vēstnieki 2019”  galerija skatāma ŠEIT

Īstenots jauns pētījums par kultūras patēriņu Latvijā

Pētījumu “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, SKDS un biedrība “Culturelab”, veicot 1040 Latvijas iedzīvotāju aptauju, 651 kultūras organizācijas un pasākumu rīkotāja aptauju, veicot Centrālās statistikas pārvaldes, Eurostat un Eurofound apkopoto datu analīzi, kā arī 6 fokusgrupu diskusijas ar kultūras aktivitātēs iesaistītajiem un mazākiesaistītajiem Latvijas iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās.

infografika #1 kultūras aktivitāte

Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit.

Pētījums par muzejiem un auditoriju

Īstenots apjomīgs pētījums par Latvijas muzeju darbību un auditorijas piesaisti: “Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība”.

Infografika_Muzeju apmeklējums

Pētījuma mērķis bija apzināt un detalizēti analizēt akreditēto muzeju (valsts, pašvaldību, autonomo, privāto) līdzšinējo praksi sabiedrības dažādu mērķgrupu piesaistīšanā un līdzdalībā, vērtējot muzeju auditorijas izmaiņas pēdējo 10 (desmit) gadu laika periodā, definējot būtiskākos izaicinājumus muzeju auditorijas attīstībā vidējā un ilgtermiņā, kā arī izstrādāt rekomendācijas (metodiku) muzeju darba kvalitātes un muzeju nozares ilgtermiņa sabiedriskās ietekmes analīzei. Papildus būtiska kontekstuāla tēma izpētei bija muzeju lomas sabiedrībā (sociālās, ekonomiskās, u.c.).

“Pētījums par Latvijas muzeju nozīmi dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība” tapis pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma un to veica Latvijas Kultūras akadēmija (2018). Pētījums pieejams KM mājas lapā un pdf formātā šeit.

Karte_Top20 apmeklētākie muzeji ārpus Rīgas

Noslēgušās Latvijas valsts simtgades kultūras vēstnieku mācības

33237623_1651849358255481_8497915192561106944_n

Sekmīgi noslēgušās mācības jaunajiem Latvijas kultūras vēstniekiem – reģionu aktīvajiem kultūras darbiniekiem, kas vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgus radošos projektus savā novadā, sagaidot Latvijas valsts simtgadi.

Mācībās piedalījās 25 radoši kultūras projektu īstenotāji no kultūras centriem, muzejiem, kultūrizglītības iestādēm un kultūras mantojuma vietām no visiem Latvijas reģioniem. Dalībnieki dalījās savās idejās dažādu ieceru īstenošanai, iesaistot vietējo sabiedrību un izceļot savas vietas unikālās kultūras vērtības.

Kultūras vēstnieki sava novada vietējai sabiedrībai palīdzēs apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprinās valsts piederības apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā, veicinot izpratni par individuālo atbildību.

Mācību noslēgumā, pēc radošas sesijas Abgunstes muižā kursu dalībnieki atzina, ka ir svarīgi paskatīties ārpus savas jomas ietvariem un uzdrīkstēties veidot jaunas starpnozaru partnerības, sekmējot radošuma pārnesi uz citām nozarēm, kā arī ir būtiski izvērtēt savas vietas kultūras vērtības, atklājot jaunas, neizmantotas iespējas, kas var palīdzēt katras vietas attīstībai. Turklāt ļoti svarīgi ir sajust savstarpēju kolēģu atbalstu radošu ieceru īstenošanā, skatoties pāri novadu robežām.

Šīs bija jau sestais kultūras vēstnieku mācību cikls, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “CultureLab”, stiprinot vietējos kultūras līderus viņu tālākajā profesionālajā izaugsmē un veidojot savstarpēju sadarbības tīklu starp aktīvajiem kultūras darbiniekiem, kuru kopējais skaits jau sasniedzis aptuveni 150.

Līdz šim mācībās piedalījušies reģionu kultūras darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas dalībnieki, mākslas un mūzikas skolu skolotāji, muzeju un bibliotēku darbinieki, kuri visi šobrīd aktīvi darbojas kultūras vēstnieku statusā, popularizējot Latvijas reģionu kultūras vērtības. Ar Latvijas kultūras vēstnieku veikto darbu Latvijas reģionos var iepazīties, noskatoties raidījumu ciklu “Latvijas Kultūras vēstnieki”.

Jauna tīmekļa vietne par tautas mūzikas instrumentiem Latvijā

koklesPlašākai publikai kļuvusi pieejama jauna tīmekļa vietne www.tautasmuzikasinstrumenti.lv, kas palīdzēs interesentiem iegūt plašākas zināšanas par tautas mūzikas instrumentiem Latvijā. Projekta pirmajā posmā īpaša uzmanība pievērsta koklēm, piedāvājot vairāk nekā 40 mācību video etnogrāfiskās kokles spēles pamatu un repertuāra apguvei.

No plašā tautas mūzikas instrumentu klāsta ir izraudzīti tādi, kuru muzikālās kvalitātes ļautu tos izmantot dažādās mūsdienu muzicēšanas situācijās – no meditācijas līdz koncertskatuvei. Projekta veidotāji cer, ka tīmekļa vietne kalpos kā atspēriena punkts dažu pavisam retu mūzikas instrumentu spēles un izgatavošanas tradīciju atdzimšanai Latvijā, līdzīgi kā to šobrīd var novērot ar koklēm.

“Mūsdienās, kad cilvēki vairs nedzīvo kā senāk un kad ir ieviesušies daudzi mūsdienu kultūrai raksturīgie instrumenti, arvien skaidrāka ir sajūta par to, ka tradicionālo instrumentu nozīme nav mazinājusies, tieši otrādi – tie arvien ir vajadzīgi kultūras daudzveidības un savpatības uzturēšanā, bet galvenais – tie var atklāt jaunus muzikālās izteiksmes apvāršņus, iedvesmot dažādām mūzikas aktivitātēm un piepildīt emocionālo vajadzību pēc savas kultūras saknēm,” saka projekta koncepcijas autors Valdis Muktupāvels. Jaunā mājaslapa lielā mērā balstīta viņa apjomīgajā pētījumā, kas publicēts monogrāfijā “Tautas mūzikas instrumenti Latvijā” (LU Akadēmiskais apgāds, 2017).

Padziļinātai tradicionālās mūzikas kultūras iepazīšanai noderēs tīmekļa vietnē iekļautie ieteicamās literatūras un skaņu ierakstu saraksti. Mūzikas instrumentu meistaru un skolotāju saraksts ir, iespējams, plašākā Latvijā publiski pieejamā datubāze, kas ļaus ikvienam interesentam tik pie sava tautas mūzikas instrumenta vai satikt padomdevēju spēles apguvē.

Plānots turpināt digitālā mācību līdzekļa izstrādi, papildinot citu tautas mūzikas instrumentu sadaļas ar informāciju un video materiāliem šo instrumentu spēles apgūšanai. Tāpat veidotāji cer, ka mūzikas skolas, folkloras kopas, nozares profesionāļi, mūzikas instrumentu meistari, skolotāji, citi interesenti un tautas mūzikas instrumentu spēles entuziasti gan komentēs šajā lapā ievietoto materiālu pielietojamību, gan sniegs jaunus ierosinājumus mājas lapas turpmākai papildināšanai. Saziņai pieejama e-pasta adrese tautasmuzikasinstrumenti@gmail.com.

Digitālā mācību līdzekļa – tīmekļa vietnes idejas autors un uzturētājs ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Projekta pirmais posms tapis Valsts pētījumu programmas “Habitus” ietvaros un veidots, sadarbojoties Latvijas Kultūras akadēmijai, biedrībai “Culturelab” un mārketinga aģentūrai “New Black”. Līdzeklis top ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu mērķim “Digitālo mācību līdzekļu izveide”.