23.septembrī diskusija par Latvijas reģionu pilsētu iespējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 vārdu

Pēc Eiropas Parlamenta deputātes, Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas viceprezidentes Daces Melbārdes iniciatīvas domnīca “Culture Lab” 2020.gadā 23.septembrī rīko semināru – diskusiju ”Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 2027”, kurā aicina iepazīties ar Baltijas pilsētu pieredzi un diskutēt par Latvijas reģionu pilsētu iespējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027.gadā. Seminārs notiks Rīgā, DFAB telpās Slokas ielā 52 un tiks īstenots sadarbībā ar LR Kultūras ministriju.

Semināra mērķis ir pulcināt visus interesentus – pašvaldību, nacionālo un reģionālo kultūras institūciju pārstāvjus, izglītības, pētniecības, valsts, nevalstiskā sektora darbiniekus un citus, lai vēstītu par Eiropas Kultūras galvaspilsētas programmas īstenošanas potenciālajiem ieguvumiem, kā arī sniegtu izvērstu Baltijas valstu pilsētu pieredzi sacensībā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu un diskutētu par Latvijas reģionu pilsētu iespējām un izaicinājumiem veiksmīgi nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027.gadā. Šīs atziņas īpaši nozīmīgas pašvaldībām, kuras nolēmušas vai apsver 2020.-2021.gadā sagatavot pirmās kārtas pieteikumu sacensībā par Eiropas Kultūras galvaspilsētas godu 2027.gadā.

Semināram var reģistrēties vietnē https://ekg2027.stasti.lv/. Turpat rodama informācija par semināra programmu un lektoriem. Klātienē semināru iespējams apmeklēt piecdesmit dalībniekiem, savukārt neklātienē seminārs pieejams neierobežotam dalībnieku skaitam.

Seminārā uzstāsies deviņi viedokļu līderi, kuru skatījums un vēstījums balstīts pieredzē un prasmē saskatīt kultūras nozari integrēti ar citām jomām un kuri pārmaiņu laikā saredz kultūras īpašo lomu gan kopienu, gan pilsētu, gan valsts izaugsmes veicināšanā. Semināru ievadīs Daces Melbārdes, Latvijas Republikas kultūras ministra Naura Puntuļa un Eiropas Komisijas Izglītības, Jaunatnes, Sporta un Kultūras ģenerāldirektorāta pārstāvja Silvaina Paskua runas. Ar atziņām un secinājumiem dalīsies “Rīga 2014” programmas vadītāja Diāna Čivle, “Rīga 2014” partnera – Siguldas programmas koordinatore Jolanta Borīte, Narvas pieteikuma veidotājs Ivans Sergejevs, “Tartu 2024” programmas koordinators Erni Kasks un “Kauņa 2022” programmas kurators Ritis Zemkauskas, kā arī agrākā Eiropas Kultūras galvaspilsētas žūrijas komisijas locekle Aiva Rozenberga.

Seminārā iekļauta diskusija par izaicinājumiem un iespējām, lai Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīva Latvijā varētu tikt veiksmīgi īstenota ar starptautiski konkurētspējīgu un izcilu kultūras programmu, kā arī paliekošu ietekmi pilsētas un valsts attīstībā. Tiešsaistes dalībniekiem nodrošināta iespēja ne tikai sekot, bet ar saviem jautājumiem aktīvi iesaistīties diskusijā.

Seminārs noritēs latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu. Semināru moderēs Eva Johansone.

Dace Melbārde un domnīca “CultureLab” līdz šī gada beigām piedāvās arī vebināru ciklu, kurā ārvalstu un pašmāju eksperti padziļināti aplūkos katru no būtiskiem Eiropas Kultūras galvaspilsētas programmas sagatavošanas jautājumiem.

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir uzturēt kultūru daudzveidību Eiropā, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai Eiropas kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.

Plašāka informācija par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 2027.gadam piešķiršanas nosacījumiem rodama Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļā Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Pasākumu finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa (ECR Group).

Plašāka informācija:
Ieva Hmieļevska
tālrunis: + 371 26596186
e-pasts: ieva@culturelab.com
www.culturelab.com

Aicina pieteikties dalībai mācību programmā “Latvijas kultūras vēstnieki 2020”

Domnīca “Culture Lab” un Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina Latvijas kultūras centru, muzeju, bibliotēku, kultūrizglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju vadītājus un darbiniekus, kurus interesē sabiedriski nozīmīgu radošo projektu īstenošana savā novadā, piedalīties tālākizglītības kursos “Latvijas kultūras vēstnieki 2020”. 

Kursi noritēs sešas dienas – 2020.gada 19.-20.oktobrī un 4.-5.novembrī Līgatnē, 26.novembrī un 3.decembrī Rīgā, un to dalībnieki varēs apgūt dažādu kopienas kultūras iniciatīvu vadības aspektus, kā arī iespējas veidot jaunus kontaktus un dalīties pieredzē ar kolēģiem no visas Latvijas. 

Galvenās kursu tēmas:

  • kultūra, identitāte un vietrade;
  • kultūras rosinātas pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā;
  • kultūras līderība XXI gadsimtā;
  • koprade un kultūras projektu īstenošana.

Kursa “Latvijas kultūras vēstnieki 2020” apraksts.

Pieteikties dalībai kursos var, aizpildot pieteikuma ANKETU līdz 2020. gada 4. oktobrim.

NB! 25 interesentiem dalība kursos tiks nodrošināta bez maksas, pateicoties LR Kultūras ministrijas finansējumam. Dalībniekiem pašiem jānodrošina nokļūšana kursu norises vietās. No vienas organizācijas drīkst pieteikties tikai viens dalībnieks. Apstiprinājumu par dalību kursu programmā izvēlētie interesenti saņems līdz 2020. gada 7. oktobrim.

Papildus informācija: Ieva Hmieļevska, e-pasts ieva@culturelab.com, tel.nr.26596186.

Latvijas kultūras vēstnieki ir ikgadēja mācību programma, ko piedāvā Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar domnīcu “Culturelab” vietējo kultūras līderu izaugsmei, palīdzot izprast kultūras kā resursa nozīmību vietējās sabiedrības attīstībai. Kursu programma tiek rīkota jau septiņus gadus, un to atzinīgi novērtējuši tās dalībnieki.

Kultūras vēstnieki sava novada vietējai sabiedrībai palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā būtisku izaugsmes resursu, stiprina valsts piederības apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā, veicinot izpratni par individuālo atbildību. Ar Latvijas kultūras vēstnieku veikto līdzšinējo darbu Latvijas reģionos var iepazīties, noskatoties biedrības “Sadarbības platforma” veidoto raidījumu ciklu “Latvijas Kultūras vēstnieki”. 

Aicina uz semināru par līdzdalības mākslu 28.septembrī Kuldīgā

28.septembrī Kuldīgas Jauniešu mājā notiks seminārs kultūras darbiniekiem par līdzdalības vai kopienas mākslu.

Līdzdalības mākslā vai kopienas mākslā (tulkojumā no angļu valodas ‘participative arts’ vai ‘community arts’) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienas mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, veicinot kopienas saliedēšanu un sociālo aktīvismu. ​

Seminārā iepazīstinās ar kopienas mākslas iniciatīvu rīkošanas specifiku un nepieciešamajām prasmēm, ar pasaulē un Latvijā īstenotajiem kopienas mākslas piemēriem, kā arī tiks attīstītas idejas kopienas mākslas projektiem Kuldīgā un tās apkārtnē. Semināru vadīs domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona Asare un režisore Krista Burāne.

Pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, radošie pašnodarbinātie aicināti piedalīties seminārā bez maksas, aizpildot tiešsaistes pieteikumu līdz 2020.gada 23.septembrim.

Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Papildu informācija: Ieva Hmieļevska, 26596186, ieva@culturelab.com

Semināra programma

10:00       Rīta kafija un reģistrēšanās
10:10       Ievads un iepazīšanās.

10:30       Kuldīgas novada pieredze kopienas mākslas projektu īstenošanā. Krista Karlsone, Kuldīgas kultūras centra projektu vadītāja.

11:00       Līdzdalības jeb kopienas mākslas projektu veidošanas mērķi un specifika, projektu piemēri Eiropā un pasaulē . Ilona Asare, biedrība Culturelab

12:30       Kafijas pauze

12:45       Par satikšanos. Līdzdalības izrādes Latvijā. Režisore Krista Burāne

14:15       Kafijas pauze

15:00       Līdzdalības mākslas projektu ideju attīstīšanas darbnīca. Baiba Tjarve, biedrība Culturelab

16:30       Noslēgums

#NVOFonds2020 #Līdzdalībasmāksla

Aicina uz semināru par jaunām metodēm darbā ar auditoriju

achieving things togetherBiedrība “Culturelab” sadarbībā ar Latvijas Nacionālais kultūras centru 23. janvārī aicina uz semināru par jaunām metodēm darbā ar kultūras pasākumu auditoriju, izmantojot koprades un dizaina domāšanas pieeju.

Auditorijas attīstība ir viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem, strādājot kultūras jomā. Plašās izvēles iespējas brīvā laika pavadīšanai, notikumu piesātinājums un pieaugošā konkurence liek pārdomāt un meklēt aizvien jaunas pieejas, kā labāk aizsniegt mūsu mērķauditoriju. Globālās tehnoloģiskās pārmaiņas un informācijas aprites ātrums savukārt ir mainījušas auditorijas gaidas un prasības kultūras jomā, liekot pārdomāt radītā kultūras piedāvājuma saturu un pasniegšanas formu.

Lai palīdzētu veidot mērķtiecīgāku kultūras organizāciju darbu ar savu auditoriju, semināra dalībnieki tiks tuvāk iepazīstināti ar divām jaunām metodēm – kopradi un dizaina domāšanu.

Koprade ir dažādu sabiedrības sektoru pārstāvju līdzdarbība radošu risinājumu izveidē sabiedrības labklājības uzlabošanai, tai skaitā kopīgi plānojot un veidojot apkārtējo kultūrvidi. Ar konkrētām koprades metodēm un labās prakses piemēriem iepazīstinās biedrības “CultureLab” vadītāja Ilona Asare, daloties pieredzē no nupat īstenotā četru valstu (Latvija, Lietuva, Dānija, Norvēģija) sadarbības projekta “Koprade mākslā un kultūrā”.

Diziana domāšana savukārt ļauj paskatīties uz savas kultūras organizācijas veidoto piedāvājumu apmeklētāja acīm, modelējot un izprotot visu apmeklētāja pieredzi, tai skaitā šaubas, šķēršļus un emocionālos iespaidus, izvēloties apmeklēt kādu kultūras pasākumu. Iejusties apmeklētāja ādā un mācīties izmantot dizaina domāšanas pieeju palīdzēs kultūras centra Siguldas Devons direktore Jolanta Borīte.

Semināra mērķauditorija ir kultūras darba organizatori dažādos Latvijas reģionos, kas strādā kultūras un kultūras mantojuma jomā (kultūras centros, muzejos, bibliotēkās u.c.) un kam ir aktuāli meklēt jaunus risinājumus auditorijas dažādošanā vai attiecību padziļināšanā ar savu esošo auditoriju.

Semināra programma

Seminārs ir bez maksas un notiks Latvijas Nacionālā kultūras centra semināru zālē Pils laukumā 4.

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 21. janvārim, aizpildot pieteikumu http://ejuz.lv/jaunasauditorijas. Vietu skaits ir ierobežots.

Kultūras vēstnieku pulkam pievienojas jauni reģionu kultūras līderi

LKVSekmīgi noslēgusies Latvijas Nacionālā kultūras centra un biedrības “CultureLab” profesionālās pilnveides kursu programma Latvijas kultūras vēstnieki 2019. Latvijas kultūras vēstnieku pulkam pievienojušies 26 jauni kultūras līderi – aktīvi Latvijas reģionu kultūras darbinieki, kuri vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgus radošos projektus savā novadā.

Latvijas kultūras vēstnieki jauniegūtās zināšanas un iedvesmu lietos, lai sava novada vietējai sabiedrībai palīdzētu apzināties kultūru kā izaugsmes un pārmaiņu resursu. Kultūras līderi stiprinās savas organizācijas, valsts un vietējās kopienas piederības apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām.

Kursu programmā 2019.gada novembrī un decembrī piedalījās 26 radoši kultūras projektu īstenotāji no kultūras centriem, lietišķās mākslas studijām, muzejiem, kultūrizglītības iestādēm un kultūras mantojuma vietām visos Latvijas reģionos.

Noslēdzoties septiņu dienu mācību ciklam kursu dalībnieki atzina, ka ir vērtīgi gūt zināšanas, kā sevi pasargāt no izdegšanas,  attīstīt empātiju un radošumu. Kursu programma pamudināja  būtiski izvērtēt savas vietas kultūras vērtības, atklājot jaunas, neizmantotas iespējas, kas var palīdzēt katras vietas attīstībai. Dizaina domāšanas prasmes ļauj labāk  izprast auditoriju un kultūras piedāvājumu, kā arī novērtēt resursu ārpus savas jomas ietvariem, un  iedrošina veidot jaunas starpnozaru partnerības, sekmējot radošuma pārnesi no citām nozarēm. Turklāt ļoti svarīgi ir sajust savstarpēju kolēģu atbalstu gan kopēju sasāpējušu jautājumu risināšanā, gan radošu ieceru īstenošanā, skatoties pāri novadu robežām.

Kursu programmas noslēguma seminārs, ko iniciējusi Eiropas Parlamenta deputāte, Kultūras un izglītības komitejas viceprezidente, Latvijas kultūras vēstnieku kustības iedibinātāja Dace Melbārde, bija veltīts arī globālām tematikām un aktualitātēm Eiropas Savienībā, pastiprinot kultūras līderu lomas starptautisko nozīmi un iespējas.

Šis bija jau septītais kultūras vēstnieku mācību cikls, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “CultureLab”, stiprinot vietējos kultūras līderus viņu tālākajā profesionālajā izaugsmē un veidojot savstarpēju sadarbības tīklu starp aktīvajiem kultūras darbiniekiem, kuru kopējais skaits sniedzas pāri 150.

Līdz šim Latvijas kultūras vēstnieku kursu programmā piedalījušies reģionu kultūras darbinieki, mākslas un mūzikas skolu skolotāji, muzeju un bibliotēku darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas dalībnieki, lietišķās mākslas studiju dalībnieki, kuri visi šobrīd aktīvi darbojas kultūras vēstnieku statusā, popularizējot Latvijas reģionu kultūras vērtības.

“Latvijas kultūras vēstnieki 2019”  galerija skatāma ŠEIT

Īstenots jauns pētījums par kultūras patēriņu Latvijā

Pētījumu “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, SKDS un biedrība “Culturelab”, veicot 1040 Latvijas iedzīvotāju aptauju, 651 kultūras organizācijas un pasākumu rīkotāja aptauju, veicot Centrālās statistikas pārvaldes, Eurostat un Eurofound apkopoto datu analīzi, kā arī 6 fokusgrupu diskusijas ar kultūras aktivitātēs iesaistītajiem un mazākiesaistītajiem Latvijas iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās.

infografika #1 kultūras aktivitāte

Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit.