Aicina uz semināru par līdzdalības mākslu 28.septembrī Kuldīgā

28.septembrī Kuldīgas Jauniešu mājā notiks seminārs kultūras darbiniekiem par līdzdalības vai kopienas mākslu.

Līdzdalības mākslā vai kopienas mākslā (tulkojumā no angļu valodas ‘participative arts’ vai ‘community arts’) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienas mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, veicinot kopienas saliedēšanu un sociālo aktīvismu. ​

Seminārā iepazīstinās ar kopienas mākslas iniciatīvu rīkošanas specifiku un nepieciešamajām prasmēm, ar pasaulē un Latvijā īstenotajiem kopienas mākslas piemēriem, kā arī tiks attīstītas idejas kopienas mākslas projektiem Kuldīgā un tās apkārtnē. Semināru vadīs domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona Asare un režisore Krista Burāne.

Pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, radošie pašnodarbinātie aicināti piedalīties seminārā bez maksas, aizpildot tiešsaistes pieteikumu līdz 2020.gada 23.septembrim.

Seminārs tiek rīkots projekta “Līdzdalības māksla” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Papildu informācija: Ieva Hmieļevska, 26596186, ieva@culturelab.com

Semināra programma

10:00       Rīta kafija un reģistrēšanās
10:10       Ievads un iepazīšanās.

10:30       Kuldīgas novada pieredze kopienas mākslas projektu īstenošanā. Krista Karlsone, Kuldīgas kultūras centra projektu vadītāja.

11:00       Līdzdalības jeb kopienas mākslas projektu veidošanas mērķi un specifika, projektu piemēri Eiropā un pasaulē . Ilona Asare, biedrība Culturelab

12:30       Kafijas pauze

12:45       Par satikšanos. Līdzdalības izrādes Latvijā. Režisore Krista Burāne

14:15       Kafijas pauze

15:00       Līdzdalības mākslas projektu ideju attīstīšanas darbnīca. Baiba Tjarve, biedrība Culturelab

16:30       Noslēgums

#NVOFonds2020 #Līdzdalībasmāksla

Latvijas pilsētas rosina sacensties par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu

Biedrība “Culturelab” un Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte (NA-TB/LNNK) un EP Kultūras un sporta komisijas priekšsēdētāja vietniece, uzsākuši sabiedrības informēšanas kampaņu, lai rosinātu Latvijas pilsētas sacensties par Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) titulu.
Aizvadītas tikšanās ar pašvaldību vadītājiem Kuldīgā, Liepājā un Jūrmalā, kuras papildinās vizītes arī citos Latvijas rģionos. Vizīšu mērķis ir mudināt pašvaldības un pašvaldību apvienības piedalīties konkursā, pastāstīt par citu Eiropas kultūras galvaspilsētu pieredzi, kā arī par iespēju padarīt pilsētas pazīstamas Eiropas mērogā, dodot iespēju attīstīties kultūrai, tūrismam, ekonomikai kopumā. Līdzdalība konkursā kalpo kā pilsētattīstības instruments, mobilizējot resursus kopēja mērķa sasniegšanai, kandidātpilsētai sadarbojoties ar
apkārtējā reģiona pilsētām, izceļot savu kultūras un dabas mantojumu un
veidojot radošus risinājumus kopīgai attīstībai.
23. septembrī Rīgā notiks arī starptautisks seminārs – domnīca, kurā ar atziņām un pieredzi cīņā par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu dalīsies Tartu, Narvas, Kauņas un Rīgas programmu vadītāji, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvji.
Semināram sekos arī vebināru cikls, kuros sīkāk tiks aplūkoti konkursa pieteikuma sagatavošanas nozīmīgākie aspekti, Latvijas un starptautiskā pieredze.

Aicina uz semināru par jaunām metodēm darbā ar auditoriju

achieving things togetherBiedrība “Culturelab” sadarbībā ar Latvijas Nacionālais kultūras centru 23. janvārī aicina uz semināru par jaunām metodēm darbā ar kultūras pasākumu auditoriju, izmantojot koprades un dizaina domāšanas pieeju.

Auditorijas attīstība ir viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem, strādājot kultūras jomā. Plašās izvēles iespējas brīvā laika pavadīšanai, notikumu piesātinājums un pieaugošā konkurence liek pārdomāt un meklēt aizvien jaunas pieejas, kā labāk aizsniegt mūsu mērķauditoriju. Globālās tehnoloģiskās pārmaiņas un informācijas aprites ātrums savukārt ir mainījušas auditorijas gaidas un prasības kultūras jomā, liekot pārdomāt radītā kultūras piedāvājuma saturu un pasniegšanas formu.

Lai palīdzētu veidot mērķtiecīgāku kultūras organizāciju darbu ar savu auditoriju, semināra dalībnieki tiks tuvāk iepazīstināti ar divām jaunām metodēm – kopradi un dizaina domāšanu.

Koprade ir dažādu sabiedrības sektoru pārstāvju līdzdarbība radošu risinājumu izveidē sabiedrības labklājības uzlabošanai, tai skaitā kopīgi plānojot un veidojot apkārtējo kultūrvidi. Ar konkrētām koprades metodēm un labās prakses piemēriem iepazīstinās biedrības “CultureLab” vadītāja Ilona Asare, daloties pieredzē no nupat īstenotā četru valstu (Latvija, Lietuva, Dānija, Norvēģija) sadarbības projekta “Koprade mākslā un kultūrā”.

Diziana domāšana savukārt ļauj paskatīties uz savas kultūras organizācijas veidoto piedāvājumu apmeklētāja acīm, modelējot un izprotot visu apmeklētāja pieredzi, tai skaitā šaubas, šķēršļus un emocionālos iespaidus, izvēloties apmeklēt kādu kultūras pasākumu. Iejusties apmeklētāja ādā un mācīties izmantot dizaina domāšanas pieeju palīdzēs kultūras centra Siguldas Devons direktore Jolanta Borīte.

Semināra mērķauditorija ir kultūras darba organizatori dažādos Latvijas reģionos, kas strādā kultūras un kultūras mantojuma jomā (kultūras centros, muzejos, bibliotēkās u.c.) un kam ir aktuāli meklēt jaunus risinājumus auditorijas dažādošanā vai attiecību padziļināšanā ar savu esošo auditoriju.

Semināra programma

Seminārs ir bez maksas un notiks Latvijas Nacionālā kultūras centra semināru zālē Pils laukumā 4.

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 21. janvārim, aizpildot pieteikumu http://ejuz.lv/jaunasauditorijas. Vietu skaits ir ierobežots.

Kultūras vēstnieku pulkam pievienojas jauni reģionu kultūras līderi

LKVSekmīgi noslēgusies Latvijas Nacionālā kultūras centra un biedrības “CultureLab” profesionālās pilnveides kursu programma Latvijas kultūras vēstnieki 2019. Latvijas kultūras vēstnieku pulkam pievienojušies 26 jauni kultūras līderi – aktīvi Latvijas reģionu kultūras darbinieki, kuri vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgus radošos projektus savā novadā.

Latvijas kultūras vēstnieki jauniegūtās zināšanas un iedvesmu lietos, lai sava novada vietējai sabiedrībai palīdzētu apzināties kultūru kā izaugsmes un pārmaiņu resursu. Kultūras līderi stiprinās savas organizācijas, valsts un vietējās kopienas piederības apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām.

Kursu programmā 2019.gada novembrī un decembrī piedalījās 26 radoši kultūras projektu īstenotāji no kultūras centriem, lietišķās mākslas studijām, muzejiem, kultūrizglītības iestādēm un kultūras mantojuma vietām visos Latvijas reģionos.

Noslēdzoties septiņu dienu mācību ciklam kursu dalībnieki atzina, ka ir vērtīgi gūt zināšanas, kā sevi pasargāt no izdegšanas,  attīstīt empātiju un radošumu. Kursu programma pamudināja  būtiski izvērtēt savas vietas kultūras vērtības, atklājot jaunas, neizmantotas iespējas, kas var palīdzēt katras vietas attīstībai. Dizaina domāšanas prasmes ļauj labāk  izprast auditoriju un kultūras piedāvājumu, kā arī novērtēt resursu ārpus savas jomas ietvariem, un  iedrošina veidot jaunas starpnozaru partnerības, sekmējot radošuma pārnesi no citām nozarēm. Turklāt ļoti svarīgi ir sajust savstarpēju kolēģu atbalstu gan kopēju sasāpējušu jautājumu risināšanā, gan radošu ieceru īstenošanā, skatoties pāri novadu robežām.

Kursu programmas noslēguma seminārs, ko iniciējusi Eiropas Parlamenta deputāte, Kultūras un izglītības komitejas viceprezidente, Latvijas kultūras vēstnieku kustības iedibinātāja Dace Melbārde, bija veltīts arī globālām tematikām un aktualitātēm Eiropas Savienībā, pastiprinot kultūras līderu lomas starptautisko nozīmi un iespējas.

Šis bija jau septītais kultūras vēstnieku mācību cikls, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “CultureLab”, stiprinot vietējos kultūras līderus viņu tālākajā profesionālajā izaugsmē un veidojot savstarpēju sadarbības tīklu starp aktīvajiem kultūras darbiniekiem, kuru kopējais skaits sniedzas pāri 150.

Līdz šim Latvijas kultūras vēstnieku kursu programmā piedalījušies reģionu kultūras darbinieki, mākslas un mūzikas skolu skolotāji, muzeju un bibliotēku darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas dalībnieki, lietišķās mākslas studiju dalībnieki, kuri visi šobrīd aktīvi darbojas kultūras vēstnieku statusā, popularizējot Latvijas reģionu kultūras vērtības.

“Latvijas kultūras vēstnieki 2019”  galerija skatāma ŠEIT

Īstenots jauns pētījums par kultūras patēriņu Latvijā

Pētījumu “Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums” pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma īstenoja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, SKDS un biedrība “Culturelab”, veicot 1040 Latvijas iedzīvotāju aptauju, 651 kultūras organizācijas un pasākumu rīkotāja aptauju, veicot Centrālās statistikas pārvaldes, Eurostat un Eurofound apkopoto datu analīzi, kā arī 6 fokusgrupu diskusijas ar kultūras aktivitātēs iesaistītajiem un mazākiesaistītajiem Latvijas iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās.

infografika #1 kultūras aktivitāte

Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit.

Pētījums par muzejiem un auditoriju

Īstenots apjomīgs pētījums par Latvijas muzeju darbību un auditorijas piesaisti: “Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība”.

Infografika_Muzeju apmeklējums

Pētījuma mērķis bija apzināt un detalizēti analizēt akreditēto muzeju (valsts, pašvaldību, autonomo, privāto) līdzšinējo praksi sabiedrības dažādu mērķgrupu piesaistīšanā un līdzdalībā, vērtējot muzeju auditorijas izmaiņas pēdējo 10 (desmit) gadu laika periodā, definējot būtiskākos izaicinājumus muzeju auditorijas attīstībā vidējā un ilgtermiņā, kā arī izstrādāt rekomendācijas (metodiku) muzeju darba kvalitātes un muzeju nozares ilgtermiņa sabiedriskās ietekmes analīzei. Papildus būtiska kontekstuāla tēma izpētei bija muzeju lomas sabiedrībā (sociālās, ekonomiskās, u.c.).

“Pētījums par Latvijas muzeju nozīmi dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība” tapis pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma un to veica Latvijas Kultūras akadēmija (2018). Pētījums pieejams KM mājas lapā un pdf formātā šeit.

Karte_Top20 apmeklētākie muzeji ārpus Rīgas