Kultūras ministrija (KM) kopā ar sadarbības partneriem  – nevalstisko kultūras organizāciju pārstāvjiem un Nacionālo kultūras padomi – kopīgi izstrādājusi un izdiskutējusi kultūras sadaļu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (LIAS), ar kuru tiks papildināta stratēģijas gala redakcija. Nacionālā kultūras padome savu viedokli ir paudusi arī Valsts prezidentam un izstrādājusi  priekšlikumu LIAS preambulai, uzsverot kultūras, valodas un nacionālās identitātes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā.

Kultūras sadaļas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam mērķis ir Latvijas kultūrtelpas attīstība konkurētspējīgai nacionālai identitātei, sabiedrības radošumam un reģionālajai attīstībai, piederības izjūtas veidošanai. Par prioritāriem ilgtermiņa rīcības virzieniem nosaukti politiskās nācijas attīstība, nacionālās identitātes zīmolēšana un izpratne, latviešu valodas saglabāšana un valodu daudzveidības potenciāla izmantošana, kultūras kapitāla izmantošana kvalitatīvas vides un radošas sabiedrības attīstībā reģionos, kā arī sabiedrības līdzdalības pieaugums kultūras procesu veidošanā.

Jau noslēgusies LIAS 2030 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Plašāka informācija par stratēģiju atrodama šeit. Savukārt Kultūras sadaļa Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (projekts) lasāma KM mājas lapā.
Diena, 27.08.2009. “Ēlerte: lai Latvija nebūtu nekuriene, kultūrā ir jāiegulda līdzekļi”

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s