Atsaucoties uz „Culturelab” publikāciju ”Mūzikas un mākslas skolu pedagogiem algas nodrošinātas par nepilnu trešdaļu”, Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs (KRIIC) informē par iesāktajām un plānotajām reformām kultūrizglītības jomā.

Jau kopš gada sākuma KRIIC strādā pie kultūrizglītības sistēmas optimizācijas modeļiem. Viens no tiem ir tieši saistīts ar strukturālām reformām – ar 2010./2011. mācību gadu tiek plānots no 10 mūzikas un horeogrāfijas vidusskolām līdzšinējo vidusskolu statusu saglabāt tikai 4 – 5 izglītības iestādēm, bet pārējās pārveidot par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēm. KRIIC šo modeli ir prezentējis gan Nacionālajai Kultūras padomei, gan Saeimas Izglītības un Kultūras komisijai, un esam saņēmuši minēto institūciju akceptu. Strukturālās reformas pamatuzdevums – uzlabot kultūrizglītības kvalitāti samazināta finansējuma apstākļos.

1) Lai veicinātu radošo izcilību attīstību un konkurētspēju, un, ņemot vērā krasās finansiālās izmaiņas, Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar KRIIC un mūzikas vidusskolu direktoriem ir izveidojusi valsts pasūtījumu profesionālām mūzikas izglītības programmām 2009./2010.mācību gadam, nosakot prioritārās jomas un ierobežojumus audzēkņu uzņemšanai 1.kursā.

2) KM ir nosūtījusi vēstules visu pilsētu pašvaldībām, kurās darbojas KM dibinātās mūzikas vai mākslas vidusskolas ar priekšlikumu izvērtēt iespēju pārņemt vidusskolas pašvaldības padotībā, nodrošinot to finansējumu, ar nosacījumu, ka KM turpinās finansēt izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Atbildes no pašvaldību vadītājiem gaidām līdz 1.septembrim.

3) Tiek veikts rūpīgs vidusskolu izglītības programmu satura izvērtējums sadarbībā ar nozares profesionāļiem. Ir izvērtēti mūzikas un mākslas vidusskolu centralizēto kvalifikācijas eksāmenu rezultāti un apzinātas nepilnības mūzikas un mākslas vidusskolu izglītības programmu saturā. KRIIC speciālisti izstrādātā vienotas prasības 2009./2010.māc.gada mūzikas un mākslas kvalifikācijas eksāmeniem ar mērķi paaugstināt to kvalitatīvo sniegumu. Tiek meklēti elastīgāki risinājumi audzēkņu mācību prakšu īstenošanai.

4) Šobrīd strādā mūzikas profesionālās izglītības sistēmas izvērtēšanas darba grupa – KRIIC, KM pārstāvji, mūzikas skolu, vidusskolu un augstskolas pārstāvji. Līdz gada beigām darba grupa izstrādās ieteikumus reformas veikšanai mūzikas izglītības sistēmā. Tuvākie uzdevumi – apzināt un definēt problēmas mūzikas profesionālajā izglītības sistēmā un sagatavot piedāvājumu tās struktūras pilnveidei.

5) Pamatojoties uz būtisko finansiālo samazinājumu pašvaldību mūzikas un mākslas skolām, KRIIC jūlijā izstrādāja metodiskus ieteikumus skolu vadītājiem, kā turpmāk organizēt mācību procesu 2009./2010.mācību gadā samazināta finansējuma apstākļos.

6) Viens no KRIIC prioritārajiem uzdevumiem ir sekmēt pedagogu profesionālās kvalifikācijas uzlabošanu. KRIIC ir sagatavojis un iesniedzis projekta pieteikumu ESF aktivitātei 1.2.1.1.2. Profesionālā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana, kuras mērķis uzlabot profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītību. Projekta īstenošanas procesā sadarbībā ar kultūrizglītības metodiskajiem centriem – mūzikas un mākslas vidusskolām – un nozares augstskolām plānots organizēt tālākizglītības kursus 2100 profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības pedagogiem, pieaicinot augsti kvalificētus lektorus, meistarklašu un radošo darbnīcu vadītājus no Latvijas un ārzemēm.

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot un sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju realizēt tālākizglītības programmu dizaina pedagogiem, kuru apgūstot tiek piešķirta kvalifikācija Dizaina pedagogs. Arī jaunu metodisko materiālu sagatavošana, kas kalpos kā noderīgs informācijas avots pedagogu darbā, ir viens no projekta darbietilpīgākajiem uzdevumiem.

Līdztekus turpinās darbs pie citiem uzdevumiem ar mērķi rast konstruktīvus risinājumus kultūrizglītības sistēmas optimizēšanā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s