Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē atklāta e-grāmata „Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā”, kas tapusi projekta valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros. Grāmatā analizēti dažādi veidi, kā nacionālā identitāte atklājas un tiek veidota Latvijas publiskajā telpā – medijos, literatūrā, kino, teātrī, reklāmās, virtuālajā un reālajā vidē. Atbilstoši pētījuma mērķim ar nacionālo identitāti saprasta nacionālās saesības (kopienas) apzināšanās cilvēku vēlmēs, rīcībā un domāšanas modeļos. Nošķirta nācija, nacionālā un etniskā identitāte. Grāmata pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas akadēmiskajā repozitārijā Academia.

Savukārt UNESCO Vācijas Nacionālās komisijas un Āzijas – Eiropas fonda sadarbības rezultātā ir publicēts izdevums „Kartējot kultūras daudzveidību – pasaules labās prakses” (ang. val. Mapping Cultural Diversity. Good Practices from Around the Globe). Izdevums papildina starptautisko diskusiju par 2005. gadā pieņemto UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, pievēršoties tās īstenošanai dažādās pasaules valstīs. Izdevumā aprakstīti vairāk nekā 40 inovatīvi un ilgtspējīgi projekti, kas veicina kultūras izpausmju daudzveidību un apliecina kultūras nozīmi ilgtspējīgai attīstībai. Projekti skar dažādas nozares – mākslu, medijus, radošās industrijas, pētījumus un izglītību – un raksturo dažādus projektu īstenošanas līmeņus – lokālo, nacionālo, reģionālo un starptautisko. Piemēri sniedz atsevišķu gadījumu salīdzinājumu un pievērš uzmanību kultūras izpausmju daudzveidības nozīmei pasaulē. Izdevuma elektroniskā versija pieejama internetā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s