Kultūras ministrija izstrādājusi un publiskojusi apspriešanai Nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmas ievada projektu.

Projektā teikts, ka Latvijas nacionālās identitātes un integrācijas programmas mērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta – nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālās valsts līdzsvarotai attīstībai.

No šī gada atbildību par integrācijas jomu ir pārņēmusi Kultūras ministrija. Programma saskaņā ar valdības Rīcības plānu jāizstrādā līdz oktobrim, bet Kultūras ministrija jau šobrīd aicina sabiedrību diskutēt un izteikt savus priekšlikumus par programmas ievaddaļu, kurā koncentrēti izklāstīta integrācijas politikas problēmas un mērķi. Par ievada saturu diskutēts Konsultatīvajā padomē nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas jautājumos, kā arī Nacionālajā Kultūras padomē.

Resursi:

04.04.2011. Politika.lv: Sanita Upleja “Latvietis pareizais”
29.03.2011. Ivetas Kažokas blogs “Alternatīvā integrācija”

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s