Eiropas Komisija ir apkopojusi saņemtās atbildes par nepieciešamajām rīcībām Eiropas līmenī, lai celtu kultūras un radošo industriju potenciālu.
Eiropas Komisija publiskas konsultācijas rezultātā ir guvusi apliecinājumu, ka kultūras un radošās industrijas ir nozīmīgas Eiropas darba vietu radīšanā, eksporta ieņēmumu celšanā, kultūras dažādības un sociālās iekļautības veicināšanā, līdz ar to sniedzot nozīmīgu pienesumu Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanā par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību.

Galvenie konsultāciju sniegtie atzinumi:
– radošo industriju uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, jāatvieglo pieejamība finansējumam,
– ir nepieciešams plašs atbalsts inovācijām un kultūrā balstīta radošuma īstenošanai,
– vietējām pašvaldībām būtu jāsniedz atbalsts kultūrai un saistītajām industrijām, īstenojot savas specializētās stratēģijas,
– kultūras un radošo industriju pārstāvji jāiedrošina uzņemties riskus un veikt eksperimentus, pielietojot jaunākās tehnoloģijas,
– jāsniedz lielākas iespējas starpdisciplinārai un pārrobežu sadarbībai starp kultūras institūcijām, universitātēm un dažādiem uzņēmumiem,
– autortiesību aspekts ir būtisks godīga atalgojuma saņemšanai,
– mediju lietošanas prasmes iedzīvotāju vidū būtu uzlabojamas un veicināmas,
– jāveicina starptautiska sadarbības un apmaiņas tālāka attīstība.

Plašāk par Eiropas Komisijas atzinumiem kultūras un radošo industriju jomā var lasīt šeit.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s