Darbi seko vārdiem: Kultūras ministrijas (KM) kultūrpolitikas stratēģijas dokumentos un Ivara Godmaņa valdības deklarācijā izvirzītai prioritātei – radošās industrijas – seko darbi, proti, politikas plānošanas dokumenti.
2008.gada augustā Ministru kabinetā izskatīts KM iesniegtais informatīvais ziņojums par radošo industriju un tās politiku Latvijā. Gan ziņojums, gan pievienotie dokumenti sniedz plašu un kvalitatīvu ieskatu par radošo industriju attīstību Latvijā (un ne tikai Latvijā!). Ziņojumam ir ne tikai informatīvs raksturs, bet tas paredz arī konkrētu rīcības plānu – sadarbību ar Ekonomikas ministriju normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī, plānojot struktūrfondu atbalstu, ņemt vērā prioritāri atbalstāmas radošās industrijas jomas – dizainu, audiovizuālos medijus un multimedijus. Sadarbība plānota arī ar Izglītības un zinātnes ministriju, attīstot mācību programmas dizaina un inovatīvās gastronomijas jomās.
Vēl neapstiprināta, bet iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā ir “Kultūras un radošās industrijas izglītības attīstības programma 2009.– 2013.gadam”. Programmas īstenošanas galvenais resurss ir Latvijas kultūrizglītības institūciju tīkls, kas aptver visu Latvijas teritoriju – gan augstākās, gan vidējā līmeņa mācību iestādes, gan kultūras institūcijas. Paredzēts pilnveidot esošās un veidot jaunas mācību programmas. Programmas īstenošanai piecu gadu laikā plānots izmantot valsts budžeta līdzekļus (LVL 361 550) un Struktūrfondu finansējumu (LVL 9 176 560), no tā lielāko daļu (LVL 6 869 06) – izmantot Dizaina koledžas izveidei Liepājā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s