Lai noskaidrotu Latvijas pilsētu attīstības iespējas, tika veikts pētījums „Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences”, kurā ir izvērtēta Latvijas pilsētu izaugsme, konkurētspēja un valsts policentriskās attīstības veicināšanas potenciāls. Pētījumā izlases veidā tika iekļautas 38 Latvijas pilsētas.
Pētījumā pirmoreizi analizēts radošums, nosakot pilsētu radošuma indeksu, radošās šķiras koncentrāciju. Pētījuma autori secina, ka Rīga ir lielākais Latvijas attīstības centrs ar augstāko radošuma indeksu. Salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām Rīga ir radošā metropole, īpaši talantu un tehnoloģiju ziņā . Vai Rīga gribēs kļūt par radošu / ideju pilsētu Eiropas līmenī?
Vēl autori secina, ka, izņemot Daugavpili un Rēzekni, Latvijas pilsētas nav funkcionāli specializējušās. Savukārt mazās pilsētas ir orientētas uz pilsētu sadarbības tīklu veidošanu. Pētījuma īstenotāji iesaka pilsētu politikā izmantot policentrisma principus – sadarbību, sinerģiju, resursu apvienošanu un savstarpēju papildinātību. Pilsētām ir jāsadarbojas, jāpapildina vienai otru un jācenšas specializēties, nedublējot citu pilsētu darbību.
Pētījumu veica SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras pasūtījuma.

Pilns teksts “Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences”
Pētījuma pielikumi
Pētījuma prezentācija

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s