Darbi apsteidz vārdus: reģionālo koncertzāļu celtniecība apsteidz to nepieciešamības pamatojumu. Pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma 2008. gadā BISS veica pētījumu “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais pamatojums”. Tā caurviju līnija ir pierādīt Cēsu, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils pilsētu piemērotību koncertzāļu celtniecībai, analizējot iedzīvotāju aktivitāti koncertu apmeklējumos, tūrisma aktivitātes, pašvaldību kultūras budžetus u.c. datus. Lai veiktu šo uzdevumu, pilsētas tiek salīdzinātas arī ar citām, alternatīvām vietām, kur iespējams būvēt daudzfunkcionālos centrus. Pētījuma darba grupa salīdzinājumam izvēlējās Kuldīgu (alternatīva Liepājai un Ventspilij), Siguldu, Valmieru un Valku (alternatīva Cēsīm) un Jēkabpili, Madonu un Daugavpili (alternatīva Rēzeknei).

Ja arī pētījumā tas lasītājam nekļūst viennozīmīgi skaidrs, tomēr Ministru kabinetam iesniegtajā informatīvajā ziņojumā “Par programmu “Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam”” Kultūras ministrija norāda, ka pētījumā secināts, ka “piemērotākās vietas daudzfunkcionālu centru izveidei Vidzemes reģionā ir Cēsīs, (..) pozitīvi vērtējama iecere apvienot Cēsu kultūras centra ēkas rekonstrukciju un tās pārveidošanu par Vidzemes reģiona daudzfunkcionālu centru; Kurzemes reģionā – Liepājā, kur ir attīstītas un daudzveidīgas kultūras tradīcijas un darbojas Liepājas simfoniskais orķestris, un Ventspilī – kur daudzfunkcionālā centra uzturēšanu nodrošinās pašvaldības finansiālā kapacitāte un līdzšinējie ieguldījumi pilsētas kultūras infrastruktūras sakārtošanā, kā arī pozitīvi vērtējams nesen pieņemtais lēmums par Ventspils kamerorķestra izveidi; un Latgalē – Rēzeknes pilsētā, kura ģeogrāfiski izvietota reģiona centrā un ir viegli sasniedzama apkārtējo pilsētu iedzīvotājiem, tajā ir aktīvāka kultūras dzīve – darbojas gan pūšamo instrumentu orķestris, gan aktīvi pašdarbības kolektīvi.”

Kamēr tiek meklēts pamatojums šādu centru izveidei, reālais darbs ir sācies visās pilsētās. Liepāja un Ventspils jau vairākus gadus strādā pie koncertzāļu celtniecības. Savukārt jaunākās ziņas par Cēsu pilsētas plānotajiem rekonstrukcijas darbiem var izlasīt Cēsu pilsētas portālā; bet par Rēzeknes koncertzāles celtniecības konkursa rezultātiem A4d mājas lapā.

Pētījumu “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais pamatojums” var izlasīt Word formātā KM mājas lapā pie pētījumiem

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s