Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts sekretāru sanāksmē starpinstitūciju saskaņošanai un publiskai apspriešanai jaunu tūrisma politikas plānošanas dokumenta projektu – Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2009.-2015.gadam, kas noteiks nozares attīstības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem.

Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes gan izvirza kultūras tūrismu kā prioritāru jomu, norādot, ka “viena no perspektīvākajām un tūristus piesaistošākajām tūrisma jomām vēl joprojām ir kultūras tūrisms, kura rezultātā tiek iepazīts kultūrvēsturiskais mantojums un ievērojamas vietas, kā arī apmeklēti dažādi kultūras pasākumi un festivāli”, tomēr atzīst arī, ka “šobrīd trūkst vienotas informācijas sistēmas par piedāvājumu un apmeklēšanas iespējām. Būtisks jautājums ir arī kultūrvēsturisko tūrisma objektu infrastruktūra un tās attīstībā ieguldīto finanšu līdzekļu koordinēšana. Nākotnē būtu vairāk jāstrādā pie sadarbības veicināšanas un nostiprināšanas kultūras tūrisma produktu izstrādē, pilnveidošanā un mērķa grupu informēšanā.”

Tomēr pamatnostādnes ar šo konstatējumu arī aprobežojas, nekādus skaidrus darbības soļus un risinājumus situācijas uzlabošanai nepiedāvā. Ja tūrisma pamatnostādnes nedodas pie kultūras, tad Kultūras ministrijai būtu “jādodas” pie tūrisma nozares, piedāvājot efektīvus risinājumus šo nozaru sadarbībai.

Ar pamatnostādņu projektu var iepazīties MK mājas lapā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s