Ministru kabinets atkārtoti izskatīja koncepciju par kārtību, kādā akreditētie muzeji var saņemt valsts garantētu atlīdzību par iespējamiem zaudējumiem, rīkojot starptautiskas izstādes Latvijā, un no Muzeju valsts pārvaldes piedāvātajiem risinājumiem izvēlējās papildus finansējuma piešķiršanu apdrošināšanas izdevumiem.

Lielākā daļa Eiropas valstu ir pieņēmušas valsts garantiju sistēmu (state indemnity system), kas atvieglo lielu starptautisku izstāžu rīkošanu citās valstīs un veicina sadarbību starp Eiropas muzejiem. Tā ir kārtība, kas paredz valsts saistības izmaksāt kompensācijas kultūrvēsturisko objektu patapinātājam šī objekta bojājumu vai zuduma gadījumā.

Arī Muzeju valsts pārvalde bija izstrādājusi koncepciju, kas paredzēja Latvijai pievienoties šai sistēmai, tomēr Ministru kabinets apstiprināja citu piedāvāto risinājumu – segt komerciālās apdrošināšanas izdevumus. Tādejādi risks, ko uzņemas valdība, ir mazāks (risku uzņemas apdrošinātājs), kā arī netiek papildus finansēts ekspertu darbs, kas būtu nepieciešams cita veida risinājumiem. Muzeju valsts pārvaldes aplēses liecina, ka Latvijas muzejos gadā vidēji tiek eksponētas piecas augstvērtīgas starptautiskās izstādes.

Resursi:

Koncepcijas projekts par kārtību, kādā akreditētie muzeji, rīkojot starptautiskas izstādes Latvijā, zaudējumu gadījumā var saņemt valsts garantētu atlīdzību
Raksts “Par valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai” Muzeju valsts pārvaldes mājas lapā

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s