Kā liecina ironiskais sludinājums Karostas kultūras centra “K@2” bijušajā mājas lapā, līdz šim centra nomātās telpas Liepājā, Karostā pašvaldība nodevusi privatizācijai. 2009.gada janvārī Liepājas dome pieņēma lēmumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Katedrāles ielā 2, ziņo portāls Rekurzeme. Nama izsoles sākumcena ir 129 tūkstoši latu, bet zemesgabala sākumcena – 22 589 latu. “”K@2″ cerēja namu īpašumā iegūt par sertifikātiem. Viņiem izsolē būs pirmpirkuma tiesības, bet jāpērk būs par latiem,” informē domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Jau ilgāku laiku notiek strīds starp “K@2” un Liepājas pašvaldību par nomāto telpu privatizāciju. Iepriekš Liepājas dome nevēlējās nodot šo ēku privatizācijai. Pērn biedrība “K@2” vērsās tiesā, jo Liepājas dome ilgstoši neatzina biedrības ieguldījumus tai iznomāto māju atjaunošanā un nedeva brīvu ceļu mājas Katedrāles ielā 2 privatizācijai. Privatizācija dotu iespēju kultūras centram attīstīties un veikt tālāku ēku atjaunošanu, uzsvēra biedrības pārstāvji. Tiesu pret domi “K@2” vinnēja, un tika noteikts domei pieņemt lēmumu par ēkas nodošanu privatizācijai četru mēnešu laikā.

Pavisam biedrība “K@2” ēku sakārtošanā un atjaunošanā ieguldījusi 287 tūkstošus latu, no tā lielāko daļu – namā Katedrāles ielā 2, iepriekš sacījis biedrības vadītājs Karls Bjoršmarks. Tas nozīmē, ka, lai atgūtu ieguldījumus ēkā, biedrībai būs vēl jāpiemaksā kā minimums 129 tūkstoši latu.

Liepājas domes atbildes un pozīcija, neskatoties uz zaudēto tiesu, nav mainījusies ne par mata tiesu. Dome vēl aizvien neatzīst biedrības ieguldījumus mājā. “Biedrība nav saņēmusi nevienu Liepājas Būvvaldes atļauju veikt kādus būvdarbus. Nav neviena būvprojekta. Ja arī ēkā veikti kādi darbi, tad tā ir pašdarbība,” uzsvēra U.Sesks.

Jāatzīmē, ka strīds ar Liepājas domi ritēja paralēli domstarbībām un pārmaiņām paša kultūras centra darbībā. “K@2” ir viens no novatoriskākajiem pilsētattīstības, kultūras un sociālajiem projektiem Latvijā, ar savu darbību ieguvis arī plašu starptautisko atzinību.

2 domas par “K@2 ēka Karostā nodota privatizācijai

  1. Nu, sesks ir duraks. Ja jau vienas mājas dēl ir gataivs iznīcināt vienu no jēdzigākajām laikmetigās kultūras institūcijām latvijā, tad cepuri nost šī vīra priekša (ironiskā nozīmē) – škiet, ka vienīgā vērtība viņam ir redzēt savas šmarīgās meitas PDz titullapā.
    K@2 varētu pārvākties uz Daugavpili – tur, starp citu, mākslinieki ir ļoti aktīvi un pretimnākoši un atplestām rokām sagaiditu šo unikālo iniciatīvu!
    Novēlu turēties un necīnīties ar šlesercienīgajiem cilvekiem, lai dodas tur, kur ir domu biedri!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s