Krasais finansējuma samazinājums Valsts Kultūrkapitāla fondam 2009. gada budžetā izraisīja plašas sabiedrības reakciju, un atklāto vēstuli, kurā tika prasīts budžeta grozījumos atjaunot VKKF finansējumu proporcionāli Kultūras ministrijas budžeta samazinājumam un atgriezties pie sākotnējā principa, kad VKKF tika finansēts no “iezīmētiem” nodokļiem, parakstīja 535 kultūras darbinieki.

Tam sekoja iniciatīvas grupas, VKKF un KM pārstāvju dalība Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sēdē š.g. 4. februārī, kurā komisija nobalsoja par VKKF finansēšanas principa maiņas jautājuma tālāku virzību. VKKF ir sagatavojis attiecīgā likuma grozījumu priekšlikumu, kas 12. martā tiks skatīts VKKF padomē un virzīts tālāk Saeimā.

Reaģējot uz neskaidro politisko situāciju kultūras jomā (vilcināšanās ar kultūras ministra kandidāta izvirzīšanu, nepamatotas idejas par ministriju un fondu apvienošanu, informācijas trūkums par KM plānotajiem budžeta samazinājumiem un grozījumiem), interneta vidē sākusies spontāna diskusija starp minētās vēstules parakstītājiem par nepieciešamību mobilizēties, lai aizstāvētu kultūras jomas intereses.

9. martā notika Laikmetīgās kultūras NVO asociācijas (LKNVOA) iniciēta darba grupas tikšanās, kurā piedalījās Zane Kreicberga, Signe Pucena, Daina Vītoliņa, Solvita Krese, Edgars Vērpe, Haralds Matulis un Jānis Garančs. Sanāksmē iezīmējās turpmāko sabiedrisko aktivitāšu virzieni:

1) VKKF direktora Edgara Vērpes vadībā turpināt aktivitātes VKKF likuma grozījumu virzīšanā. Izveidot 5-10 cilvēku grupu, kas pārstāvētu kultūras sektoru sarunās ar valsts institūcijām un politiķiem par VKKF likuma grozījumiem un par kultūrpolitikas īstenošanu. Nepieciešami cilvēki, kam būtu laiks, racionāla sapratne, kultūras un kultūrpolitikas pārzināšana un spēja iestāties par kultūras jomas interesēm, tiekoties ar valsts varas pārstāvjiem. Pagaidām tika ierosinātas šādas kandidatūras, kas jau ir darbojušās līdzšinējā procesā: Nora Ikstena, Māris Bērziņš, Edgars Vērpe, Haralds Matulis, Gundega Laiviņa, Signe Pucena.

2) Uz līdzšinējo vēstuļu parakstītāju adresu bāzes veidot vēstkopu, kurā regulāri tiek komunicētas gan notiekošās aktivitātes, gan idejas un ierosinājumi turpmākai darbībai, gan uzturēta plašāka diskusija par kultūras un mākslas jomas potenciālo struktūru, attīstību un sadarbību. Atzīmējama ideja par kultūras darbinieku izglītošanas nepieciešamību ar ekonomiku, nodokļu politiku u.tml. saistītos jautājumos. Viens no virtuālā foruma uzdevumiem būtu ģenerēt un apkopot racionālus argumentus kultūras aizstāvībai. Viens no mērķiem – radīt VIENOTU kultūras un mākslas pārstāvju platformu, kas būtu gatava jebkurā brīdī reaģēt, piedaloties pārrunās, akcijās vai kā citādi, kad tas būtu nepieciešams. Virtuālo aktivitāšu koordinēšanu uzņemas LKNVOA Zanes Kreicbergas personā(zane@theatre.lv).

3) Izveidot jaunu sadaļu kultūrpolitikas portālā www.culturelab.com ar nosaukumu “Kultūra un krīze”, kurā vienuviet tiktu publicētas visas ar šīm aktivitātēm saistītās ziņas, kā arī komentāri un viedokļi (sūtīt Baibai Tjarvei: baiba@culturelab.com).

4) Turpināt diskusiju par nepieciešamību rīkot kultūras darbinieku klātienes forumu un piedalīties tā organizēšanā, ja šāda vajadzība nobriest. (11. martā sasaukta Latvijas Radošo savienību padomes ārkārtas atklātā sēde, kurā arī tiks apspriests šis jautājums).

5) Rosināt VKKF Padomei, kas vienlaikus ir arī Nacionālā Kultūras padome ar konsultatīvu statusu pie kultūras ministra, izmantot savas tiesības un pieprasīt KM atbildīgajām amatpersonām atklātību un konsultēšanos ar nozares speciālistiem, tajā skaitā NVO pārstāvjiem, budžeta veidošanas, kā arī tā samazinājumu un grozījumu izstrādāšanā. Šobrīd nav skaidrs pēc kādiem principiem tiek samazināti kultūras nozaru un institūciju budžeti, kādas ir visas nozares kopīgās prioritātes utt.

6) Panākt tikšanos ar kultūras ministra kandidātu, tiklīdz tas tiek nominēts, izklāstīt situāciju kultūras jomā un organizēt turpmāku kopīgu darbu valsts kultūrpolitikas vadlīniju īstenošanā.

7) Paplašināt sabiedroto loku, iesaistot kopējās diskusijās zinātnes un augstākās izglītības jomu pārstāvjus.

8) Aicināt kultūras NVO pievienoties LKNVOA, lai veidotu savstarpēju alternatīvu ekonomiku un risinātu citus aktuālus jautājumus(pucena@gmail.com).

Šobrīd vairāk nekā jebkad ir nepieciešama mūsu pašorganizācija un spēja vienoties par kopīgiem principiem, mērķiem, prioritātēm! Lai mums izdodas!

Pārskatu sagatavoja Zane Kreicberga (10.03.2009.)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s