Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību acīmredzot tika izstrādāta bez tikko apstiprinātā kultūras ministra Inta Dāldera, tomēr viņam šajā dokumentā fiksētās prioritātes būs jārespektē savā turpmākajā darbībā. Kultūras sadaļa aptver tikai divas jomas, par prioritāti izvirzot kultūrizglītību, nesamērīgi lielu lomu ierādot digitalizācijas procesiem. Par kultūras procesa nodrošināšanu nav minēts gandrīz nekas.

VKKF direktors Edgars Vērpe, par kārtējo finansējuma samazinājumu Kultūrkapitāla fondam (kuram jau tā bija iespēja izmantot tikai apmēram pusi no pagājušā gada budžeta) Latvijas Radio intervijā (10.03.2009.) teica: „Kāda jēga mums būs no kultūrizglītības, ja mēs tagad vienā gadā iznīcināsim radošo procesu. Kad mums būs kultūrizglītoti cilvēki, viņiem būs jāmaina profesija…”

Kas valdības deklarācijā ir attiecināms uz kultūras jomu?

Deklarācijas pamatmērķos un galvenajos uzdevumos vairāk uzsvērta “konkurētspējīgas uzņēmējdarbības” nozīmība krīzes apstākļos. Tomēr deklarācijas galvenajā sadaļā tiek minēts, ka „bez šiem galvenajiem uzdevumiem, atsevišķajās nozarēs nodrošināsim līdzsvarotu politiku tautas dzīves kvalitātes uzlabošanai, nacionālo vērtību saglabāšanai un Latvijas valsts un sabiedrības harmoniskai attīstībai”. Plaši izstrādāta programma „Sabiedrības līdzdalībai”, kur akcentēta nevalstisko organizāciju loma, solot izstrādāt un ieviest kārtību, kādā valsts pārvalde deleģē uzdevumus biedrībām un nodibinājumiem, kā arī samazināt birokrātiskos šķēršļus finanšu resursu apguvei no starptautiskiem finanšu instrumentiem.

Savukārt deklarācijas sadaļa par kultūru skopi aptver tikai divus punktus, zem kā pakārtotas visas (nedaudzās) pārējās tēmas. Proti, atsevišķi izdalīti uzdevumi kultūrizglītībā (kas noteikta par prioritāro nozari kultūras jomā) un kultūras infrastruktūras attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Apjomā nelielajā kultūras sadaļā salīdzinoši daudz ir minēta interneta loma un kultūras digitalizācijas nepieciešamība, gan solot turpināt jau iesāktos vai plānotos digitalizācijas projektus (piem., Latvijas digitālā kultūras karte, Gaismas tīkla projekts u.c.), gan apliecinot, ka „nodrošināsim kultūras resursu plašāku pieejamību internetā, attīstot kultūras portālus un turpinot projektu „Latvijas filmas Latvijas bibliotēkās”. Nav gan īsti skaidrs, vai būs ko digitalizēt (izņemot vēsturiskas parādības un arhīvu dokumentus), jo kultūras procesam atvēlēta vien skopa rindiņa sadaļā par kultūrizglītību – „veicināsim kultūras dzīvotspēju un pieejamību visā Latvijas teritorijā”.

Resursi:

Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
Deklarācija par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
Deklarācija par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 2
Deklarācija par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Delfi, 11.03.2009.: “TP kultūras ministra amatam virza Dālderi
NRA, 13.03.2009.: “Kultūras jomā valdības deklarācijā – tukšas frāzes”

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s