Publiskai apspriešanai nodota “Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020. gadam”, ko izstrādājusi Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar SIA „Dea Baltika”. Ar to var iepazīties Jūrmalas pilsētas mājas lapā.

Stratēģijā veikta galveno attīstības tendenču analīze laika posmā no 2002.gada līdz 2006./2007.gadam, salīdzinot Jūrmalas pilsētas situāciju ar situāciju Rīgā, Liepājā un Jelgavā. Izvirzīta arī pilsētas attīstības vīzija kultūras jomā: “Jūrmala – starptautiski pazīstams veselības kūrorts, radošo darbnīcu un simpoziju organizācijas vieta Baltijas reģionā ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi, bagātu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kas veido pievilcīgu dzīves, darba un atpūtas vidi pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem, t.sk., radošo industriju pārstāvjiem.”

Galvenās prioritātes ir vairāk vērstas uz esošās situācijas saglabāšanu un uzlabošanu, nepiedāvājot novatorisku skatījumu un risinājumus, kā varētu attīstīties kultūras dzīve Jūrmalā:
-Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana nacionālā un starptautiskā mērogā.
-Kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras attīstība.
-Kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras norišu organizācija.
-Kultūras jomas speciālistu kapacitātes attīstība.

Apšaubāma ir arī efektivitāte risinājumiem, kā paredzēts veikt dažus no izvirzītajiem uzdevumiem, piemēram, uzdevums “pilsētas kā darba un atpūtas vietas māksliniekiem un radošo industriju pārstāvjiem popularizēšana” tiks materializēts kā “informatīvs multilinguāls materiāls par radošo iespēju pilnveidošanas iespējām Jūrmalas teritorijā” un tiks izplatīts “Latvijas un ārvalstu radošo darbinieku vidū”, šim mērķim 10 gadu laikā tērējot apmēram 500 000 (!) LVL.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s