Turpinām apskatīt partiju priekšvēlēšanu solījumus kultūras jomā lielākajās pilsētās. Šoreiz – par Valmieru un Jūrmalu (iepriekš jau rakstījām par Rīgu). Valmieru partijas plāno attīstīt par Vidzemes kultūras centru, galvenokārt atbalstot tradicionālās kultūras vērtības, savukārt Jūrmalu politiķi redz kā kūrorta un tūrisma pilsētu, tomēr kultūras jomā solījumi vairāk vērsti uz vietējiem iedzīvotājiem – par spīti ekonomiskai krīzei kā no pārpilnības raga birst solījumi investēt jaunu kultūras objektu celtniecībā vai esošo rekonstrukcijā.

Valmieras pilsētā kandidē deviņas partijas un apvienības. Kopumā jāsecina, ka partijas nepārskata „visu laukumu” – proti, to, kādas ir pašvaldības funkcijas un pienākumi kultūras jomā. Ja arī tiek formulēts mērķis Valmieru veidot par Vidzemes kultūras centru jeb par mūsdienīgu, kulturālu pilsētu, tomēr secīgi (un kompetenti) soļi šo mērķu īstenošanai nav formulēti.

Daļa partiju kultūras jomā atbalstīs tradicionālās vērtības un vismaz kādas no esošajām kultūras institūcijām – visbiežāk tiek pieminēts muzejs, Valmieras Drāmas teātris, bibliotēkas, pašdarbība.

Dažas partijas piedāvā atšķirīgu izpratni par kultūras jomu – apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, partija “Visu Latvijai!” Vienības laukumā būvēs pieminekli „Tautas Brīvībai”, sabiedrība „Citai politikai” attīstīs radošās industrijas, vēl citas partijas kultūru izmantos arī sociāliem mērķiem („Jaunais laiks” garantēs noteiktu skaitu bezmaksas ieejas biļetes uz teātri un koncertiem, savukārt “PCTVL” ar kultūras palīdzību cīnīsies pret jauniešu narkomāniju un noziedzību). Divas partijas (Tautas partija, „Zaļo un Zemnieku savienība”) sola kultūras jomā atbalstīt nevalstiskās organizācijas. “Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” kultūras jomā neplāno neko.

„Jaunais laiks” programmas sadaļā „Kultūra un garīgās vērtības” par mērķi izvirza Valmieru veidot par Vidzemes kultūras centru. To plāno sasniegt, izvirzot vairākus atbalsta virzienus:
1. Jaunu kultūrvides objektu veidošana;
2. Jaunu un esošo kultūras projektu atbalstīšana;
3. Valmieras Drāmas teātra atbalstīšana;
4. Kultūras mantojuma un patriotisma popularizēšana izglītības iestādēs;
5. Kristīgo pamatvērtību atbalstīšana.

„Jaunais laiks” paredz kultūru iekļaut arī sociālo atbalsta pasākumu klāstā, nodrošinot „noteikta skaita bezmaksas kultūras pasākumu apmeklējumu (VDT izrādes un koncerti Kultūras centrā)”.

Arī „Tautas partija” Valmieru vēlas redzēt kā Vidzemes kultūras centru, atbalstu solot pašdarbības kolektīviem un tradicionālai kultūrai, Valmieras Drāmas teātrim, nodrošinot pilsētā valsts un starptautiskos kultūras pasākumus, kā arī veicinot nevalstisko organizāciju iniciatīvas. Papildus ir arī divi pavisam konkrēti solījumi – izvietot Valmieras Mūzikas skolu vienā ēkā Pilskalna ielā un turpināt atjaunot brīvdabas estrādi.

Partija “LPP/LC” centrā izvirza ģimenes vērtības, solot attīstīt „daudzveidīgu un plašu kultūras un sporta vidi”. Kultūras pasākumi, Valmieras teātris, muzejs un citas kultūras vērtības tiks attīstītas, „lai piesaistītu tūristus pilsētai”.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Partija “Visu Latvijai!” kultūras jomā nepiedāvā neko, varbūt uz šo jomu varētu attiecināt vēlmi atbalstīt sabiedrisko iniciatīvu Valmieras pilsētā Vienības laukumā uzbūvēt pieminekli „Tautas Brīvībai”.

“Pilsoniskā savienība” Valmieru redz kā mūsdienīgas kultūras un izglītības pilsētu, tomēr laikmetīgai kultūrai programmā uzmanība nav pievērsta. Partija sola atbalstīt tradicionālās vērtības – muzejus, bibliotēkas, pašdarbības kolektīvus, daudzveidīgus latvisko un citu etnisko kultūru projektus, kā arī pilnveidot „valstij un pilsētai svarīgu kultūras pasākumu idejisko kvalitāti” (nez vai nebūtu labāk ļaut kultūras cilvēkiem noteikt kultūras pasākumu saturu?).

„Zaļo un Zemnieku savienība” atbalsta patriotiskas un latviskas vērtības, kultūras jomā – „kopjot tradīcijas, atbalstot jaunradi un māksliniecisko pašdarbību”. Sola atbalstīt arī nevalstiskā sektora ieguldījumu kultūras un sporta attīstībā.

Sabiedrība „Citai politikai” programmā nemin neko par līdzšinējās kultūras infrastruktūras un norišu atbalstu, toties nāk ar jaunu iniciatīvu piedāvājumu – attīstīt radošās industrijas un sekmēt jaunu iniciatīvu rašanos un attīstību kultūras pasākumu piedāvājumā. Tāpat partija rūpēsies par pilsētas publiskās telpas noformējumu un kultūras pasākumu reklāmu pilsētā.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” piedāvājums kultūras jomā ir ļoti specifisks – atbalsts tiks sniegts jaunatnes kultūras un sporta programmām, kas „vērstas uz cīņu pret jauniešu narkomāniju un noziedzības līmeņa pazemināšanu pusaudžu vidū”, kā arī nacionālajām kultūras biedrībām un starpkultūru pasākumiem.

Jūrmalā iesniegti 14 saraksti. Lielākā daļa partiju Jūrmalu plāno attīstīt kā kūrortpilsētu, paredzot arī tūristu pieplūdumu. Tiesa, reti kurai no partijām ir vīzija, kādam jābūt kultūras piedāvājumam tūristiem. Vienīgi partijai „Tev, Jūrmalai” ir konkrēts risinājums, kas atvieglotu kultūras norises tūrisma sezonā – „pieņemt saistošos noteikumus par kultūras pasākumu rīkošanu nakts periodā atsevišķos rajonos”.

Vairākums atbalstīs kultūru vietējiem iedzīvotājiem – pašdarbību, bibliotēkas, vēsturiskās arhitektūras un ainavas saglabāšanu. Jāpiezīmē, ka šāda – tradicionālās vērtībās balstīta – pieeja tikai daļēji atbilst nesen izstrādātajai un sabiedrības apspriešanai nodotai “Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības stratēģijai 2008.-2020. gadam”, kas kultūras jomā izvirzīja mūsdienīgāku pilsētas attīstības vīziju: “Jūrmala – starptautiski pazīstams veselības kūrorts, radošo darbnīcu un simpoziju organizācijas vieta Baltijas reģionā ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi, bagātu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kas veido pievilcīgu dzīves, darba un atpūtas vidi pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem, t.sk., radošo industriju pārstāvjiem”.

Pārsteidzoši, ka vispārējās krīzes apstākļos tomēr tiek plānoti un solīti ieguldījumi kultūras infrastruktūrā. Piemēram, apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK plāno izveidot kultūras un izglītības centru Dubultos, kur atrastos bibliotēka, mākslas un mūzikas skolas; veikt Majoru kultūras nama, pilsētas muzeja trešās kārtas, Dzintaru koncertzāles slēgtās daļas un Aspazijas mājas rekonstrukciju. “Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” modernizēs bibliotēkas. „Tautas partija” paredz atjaunot Dzintaru koncertzāli, Dubultos uzbūvēt mūsdienīgu kultūras centru, kurā būs mākslas skola, mūzikas skola un bibliotēka. „Jaunais laiks” plāno jauna kultūras centra būvniecību. “Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība”, “Kristīgi demokrātiskā savienība”, Partija “LPP/LC” atbalstīs mūzikas un mākslas skolas un modernas centrālās bibliotēkas būvi Dubultos Pils ielā 1, kā arī mūsdienīgu kultūras nama būvi Kauguros.

“Jūrmala-mūsu mājas” programma sola rūpēties tikai par diviem aspektiem kultūras jomā – par Jūrmalas savdabīgās kultūrvēsturiskās vides – arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļu saglabāšanu, kā arī par to, lai jūrmalniekiem būtu iespēja piedalīties pašdarbības kolektīvos un sporta nodarbībās.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” kultūras jomā neparedz aktivitātes, toties plāno piesaistīt tūristus no NVS, ES un Baltijas valstīm.

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK mērķis ir saglabāt latviskās vērtības – kultūru, tradīcijas un valodu. Kā pirmā prioritāte ir minēta „Izglītība, kultūra un sports”. Izvirzītie uzdevumi, lai arī neaptver visu kultūras institūciju un pasākumu spektru, ir konkrēti – izveidot kultūras un izglītības centru Dubultos, kur atrastos bibliotēka, mākslas un mūzikas skolas; veikt Majoru kultūras nama, pilsētas muzeja trešās kārtas, Dzintaru koncertzāles slēgtās daļas un Aspazijas mājas rekonstrukciju. Uzstādīt pieminekli Aspazijai; atbalstīt tautas mākslas kolektīvus – korus, deju kolektīvus un ansambļus; veicināt jauna kultūras centra izveidošanu Kauguros.

“Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” par prioritāti izvirza atbalstu pašdarbības kolektīviem un radošajām darbnīcām tautas tradīciju kopšanai. Plāno  modernizēt bibliotēkas un veicināt „bibliotekāru tālākizglītību, garantējot tiem konkurētspējīgu atalgojumu”.

“Tev, Jūrmalai” plāno paplašināt Jūrmalas kultūras pasākumu repertuāru, atjaunojot brīvdabas pasākumu organizēšanu visas pilsētas teritorijā un interaktīvu (?) bibliotēku darbību.

„Tautas partija” uzskata, ka „kultūras un sporta pasākumu pieejamība ir būtisks dzīves kvalitātes priekšnosacījums”, tāpēc paredz atjaunot Dzintaru koncertzāli, Dubultos uzbūvēt mūsdienīgu kultūras centru, kurā būs mākslas skola, mūzikas skola un bibliotēka. Tāpat plāno nodrošināt finansējumu Jūrmalas mūzikas, mākslas un sporta skolām un atbalstīt pilsētas pašdarbības kolektīvus.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” Jūrmalu redz kā „saskaņas pilsētu”, atbilstoši paredzot organizēt kultūras pasākumus arī mazākumtautību valodās. Nozīmīgu lomu pilsētas attīstībā redz tūrismam, plānojot arī sakārtot izklaides industriju. Nekas nav teikts par atbalstu esošajām kultūras institūcijām.

„Pilsoniskā savienība” vēlas izveidot Jūrmalu par vadošo Baltijas reģiona kūrorta pilsētu, aizsargājot Jūrmalai raksturīgās unikālās dabas bagātības. Partija plāno nodrošināt pilsētas atbalstu nacionāliem un starptautiskiem kultūras pasākumiem, kā arī attīstīt un popularizēt pilsētas kultūras objektus: muzejus, pieminekļus, parkus u.c.

Sabiedrība „Citai politikai” atbalstīs dažādu tautību kultūras tradīciju izkopšanu un saglabāšanu, veicinās māksliniecisko jaunradi. Līdztekus tradicionālo kultūras objektu darbībai Jūrmalā, atjaunos vasaras sezonas kultūras pasākumus vēsturiskajās vietās – Mellužu estrādē un Ķemeros.

„Jaunais laiks” plāno ieguldīt investīcijās – nodrošināt jauna kultūras centra būvniecību un veicināt tūrisma augstskolas atvēršanu.

“Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība”, “Kristīgi demokrātiskā savienība”, Partija “LPP/LC” balstās uz kristīgās morāles un ētikas principiem, arī plāno investēt kultūras objektu celtniecībā – mūzikas un mākslas skolas un modernas centrālās bibliotēkas būvē Dubultos Pils ielā 1 un mūsdienīgā kultūras nama būvē Kauguros.

“Latvijas Zaļā partija” sniegs īpašu atbalstu kultūras un sporta pasākumiem, kas nodrošina plašākas sabiedrības līdzdalību vai īpašu atpazīstamību pilsētai. Tāpat plāno atbalstīt tradicionālās reliģiskās konfesijas, aktivitātes, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un saglabāt ainaviskos un kultūrvēsturiskos objektus.

„Par Dzimteni!”, veicinot Jūrmalas kā kūrortpilsētas attīstību, plāno dažādot atpūtas iespējas. Konkrēti darbi kultūras jomā programmā netiek apskatīti.

Partija “Mūsu zeme” paredz palielināt (!) finansiālo atbalstu kultūras iestādēm, jo “kultūra ir viens no nacionālās identitātes saglabāšanas priekšnoteikumiem”. Tāpat plāno atbalstīt tradicionālo kultūru un iedzīvotāju pašdarbības iniciatīvu un pilsētas nevalstiskās organizācijas. Ir iecere veidot pilsētas stipendijas fondu kultūras un izglītības jomās.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s