Izdots desmitais Latvijas pētnieku sagatavotais “Pārskats par tautas attīstību”. To sagatavoja Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar partneriem no Rīgas un reģionālajām augstskolām – Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu. Pētījums iznācis ar Sorosa fonda finansiālu atbalstu.

2008./2009. gada pārskata uzmanības centrā – plaši sazarotā atbildības problēma. Apjomīgajā izdevumā var atrast dažādus datus un tendenču analīzi, tostarp no kultūras jomas eksperti sīkāk analizē valodas un kultūras mantojuma nozares, kā arī bibliotēku darbu.

Lai gan “gaismas tīkla” jeb bibliotēku attīstībā ieguldīti nozīmīgi līdzekļi, tomēr salīdzinājumā ar kaimiņvalsti Igauniju Latvijas iedzīvotāji ir mazāk aktīvi bibliotēku lietotāji (45,6 % no visiem iedzīvotājiem), katra lietotāja rīcībā ir mazāks informācijas vienību skaits (34,5 vienības), kā arī informācijas vienību skaits vidēji vienā bibliotēkā (38 768 vienības). Tātad Latvijas bibliotēkām optimāla skaita un pārklājuma situācijā būtu nepieciešams turpināt attīstīt krājumu, kā arī veicināt popularitāti (bibliotēkas publisko tēlu) sabiedrībā (pētījumā izmantoti dati par 2007.gada decembri).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s