Revidējot Kultūras ministrijas (KM) 2009.gada pārskatu, Valsts kontrole (VK) ir konstatējusi neatbilstības dotāciju izlietojumā un informācijas sniegšanā par ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, atalgojumu, ieņēmumu un pakalpojumu izdevumu uzskaiti.

Atvēlot finansējumu projektiem, KM nav veikusi izvērtējumu saskaņā ar izstrādātiem skaidriem un vienotiem kritērijiem. VK atklāja, ka vismaz Ls 15 000 piešķirti, nerīkojot konkursu, bet vismaz Ls 39 900 bez izvērtējuma, vai atbalstāmais pasākums atbilst apakšprogrammas uzdevumiem, kultūrpolitikas prioritātēm, un vai tas ir lietderīgs, aktuāls un nozīmīgs. Tāpat vismaz Ls 123 385 piešķirti, nenosakot, kāds ir sasniedzamais rezultāts, un Ls 245 868 piešķirti saņēmējiem, ar kuriem nav noslēgti līgumi par valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanu.

Samazināta finansējuma apstākļos vismaz Ls 84 000 ir piešķirti KM kapitālsabiedrībām kā papildu līdzekļi pasākumu īstenošanai, lai arī tie saņem dotāciju no citas valsts budžeta programmas.

No līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķirtie papildu līdzekļi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai Ls 58 333 apmērā un VSIA „Latvijas Nacionālā operai” – Ls 500 000 apmērā neatbilst līdzekļu piešķiršanas mērķim, jo tie bija iepriekš plānojami.

Kultūras ministrija nav pietiekoši kontrolējusi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera” piešķirtā finansējuma izlietojumu, kā rezultātā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera” ir pieļāvusi nodokļu parādu izveidošanos Ls 500 000 apmērā.

VK uzskata, ka iespējams, Rīgas akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai izlietotie izdevumi Ls 896 189 apmērā nav izlietoti lietderīgi, jo ir apstiprināta tikai koncertzāles skice. KM, izbeidzot šī projekta īstenošanu, šos līdzekļus ir norakstījusi izdevumos. VK aicina izvērtēt, vai šī ministrijas rīcība ir pietiekami pamatota.

Kultūras ministrijas padotības iestādēs veikti avansa maksājumi Ls 83 447 apmērā bez attaisnojuma dokumenta pamata, neievērojot līgumu nosacījumus, un avansa maksājumi Ls 37 432 apmērā pārsnieguši 20% no kopējā maksājuma apjoma, neievērojot MK protokollēmumu par fiskālās disciplīnas ievērošanu un nodrošināšanu.

VK konstatējusi, ka valsts aģentūrā „Kultūras informācijas sistēmas”, ar darbiniekiem slēdzot uzņēmuma līgumus projektu ietvaros, budžeta līdzekļus nav izlietojusi efektīvi un ekonomiski, un pastāv risks, ka aģentūras noslēgtie uzņēmuma līgumi ir izmantoti kā līdzeklis darbinieku atlīdzības paaugstināšanai, jo īstenot valsts un starptautiskus projektus un programmas ir valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” tiešais uzdevums.

Finanšu revīzija veikta par 2009.gada pārskata sagatavošanas pareizību un Valsts kontrole ar atbildīgajām amatpersonām ir saskaņojusi veicamās darbības un termiņus revīzijā konstatēto nepilnību novēršanai. Arī turpmāk Valsts kontrole sekos līdzi ieteikumu ieviešanai.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s