Saeima apstiprinājusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) un ekspertu grupas profesora Roberta Ķīļa vadībā izstrādāto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam jeb Latvija2030. Stratēģija nav ieguvusi likuma spēku, kā tas sākotnēji tika paredzēts, tomēr tā ir hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas un telpisko perspektīvu. Apstiprinātā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam pieejama www.latvija2030.lv.

Lai nodrošinātu Latvija2030 noteikto attīstības prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanu vidējā termiņā, paredzēts uzsākt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādi, definējot nozaru politiku un teritoriju attīstības prioritāšu un rīcības virzienu kopumu un to finansēšanas avotus.

Tāpat nolemts, ka līdz 2011.gada maijam jāizstrādā rīcības plāns stratēģijā paredzētā īstenošanas un uzraudzības procesa ieviešanai, nosakot arī atbildīgās institūcijas, veicamos pasākumus, kā arī norādot nepieciešamos grozījumus tiesiskajā regulējumā.

Latvija2030 izstrāde tika uzsākta 2007.gadā, kad RAPLM uzdevumā Rīgas ekonomikas augstskolas asociētais profesors Roberts Ķīlis izveidoja redakcijas grupu, kura piedāvāja mūsdienīgu stratēģijas izstrādes metodiku un aicināja vairāk nekā četrdesmit atzītus ekspertus, sabiedriski aktīvus cilvēkus un uzņēmējus piedalīties pirmajās „prāta vētrās” un diskusijās.

Līdztekus zinātniski pētnieciskajam un analītiskajam darbam notika redakcijas grupas izstrādāto ziņojumu apspriešana. RAPLM sadarbībā ar redakcijas grupu un reģioniem īstenoja projektu „Latvija 2030. Tava izvēle”, kura ietvaros notika desmit reģionālie forumi jeb publiskās debates par Latvijas stratēģiskajām izvēlēm un iespējamajiem attīstības scenārijiem. Pasākumi tika organizēti visā Latvijā, pulcējot ap 2000 cilvēku – nozaru speciālistus, plānotājus, mācībspēkus, skolotājus, uzņēmējus un ikvienu interesentu.

Sadarbībā ar biedrību „Jauniešu konsultācijas” notika jauniešu reģionālie forumi un diskusijas skolās un augstskolās. Vairāk nekā 100 darbi tika iesniegti eseju konkursam, ļaujot ieskatīties Latvijas nākotnē jauniešu acīm. Gandrīz 1000 dalībnieku piedalījās Nacionālajā forumā „Atspēriens. Latvija 2030” 2008.gada oktobrī, lai vērtētu Latvija2030 pirmajā redakcijā iestrādātās idejas, galvenos uzstādījumus un to risinājumus.

Latvija2030 projekta sabiedriskā apspriešana notika 2009.gada vasarā un ilga gandrīz trīs mēnešus. Vairāk nekā 600 iesniegtie komentāri, priekšlikumi un papildinājumi tika izmantoti Latvija2030 projekta gala redakcijas sagatavošanā.

Laikā no 2010.gada 23.marta līdz 25.maijam par Latvija2030 projektu tika organizētas deviņas Saeimas deputātu komisiju sēdes, kuru mērķis bija izvērtēt un vienoties par ekspertu izvirzītajām Latvija 2030 prioritātēm, sasniedzamajām mērķa vērtībām, paredzētajiem rīcības virzieniem un risinājumiem to sasniegšanai, kā arī panākt vienošanos par instrumentiem Latvija 2030 īstenošanai un uzraudzībai.

Viena doma par “Apstiprināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

  1. Vis svarīgākais ir palilināt līdekļus izglīrībai un zinātnei. Tas nķotnē dos vislielāko atdevi!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s