Kā kultūras pasākumu organizatori un producenti ļoti labi atceras, tad jau no 2010.gada janvāra palielinājās nodokļu izdevumi, kas saistās ar mākslinieku honorāru jeb autoratlīdzību izmaksu – 15% vietā nu bija jāietur 26% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ar 2010.gada 1,jūliju nodokļu izdevumi vēl nedaudz palielinās, jo nu vairs nedrīkst ņemt vērā autoru izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu.

Autoru attaisnoto izdevumu normas tika noteiktas MK noteikumos Nr.793 no 26.09.2006. Piemēram, par mūzikas darbu radīšanu autora attaisnotie izdevumi tika noteikti 40% apmērā, par māksliniecisku grafiku radīšanu 30% apmērā u.tml. Līdz ar to, ja autoram līgums bija noslēgts, piemēram par 100 Ls, tad iedzīvotāju ienākuma nodoklis 26% bija jāmaksā nevis no 100 Ls, bet no mazākas summas – 100 Ls mīnus attaisnotie izdevumi (līdz ar to autoram izmaksājamā atlīdzība bija lielāka). Šobrīd nodoklis ir jāmaksā no pilnas summas bez jebkādām atlaidēm. Tātad – vai nu autors saņem mazāk, vai nu pieaug pasākumu organizatoru izmaksas, ja autors vēlēsies saņemt tikpat lielu honorāru kā iepriekš.

Informācija, ka minētie MK noteikumi vairs nav spēkā netiek pārāk plaši publiskota, šādu informāciju var atrast oficiālajā valsts likumkrājumā www.likumi.lv. Arī Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapā šobrīd nav norādes, ka minētie noteikumi zaudējuši spēku. Likumu nezināšana protams neatbrīvo no atbildības, tāpēc cerams, ka pasākumi organizatori regulāri lasa “Latvijas Vēstnesi” un nebūs pieļāvuši kļūdas autoratlīdzību aprēķinos pēc 1.jūlija. VID tiek solīti arī jauni noteikumi, kas atkal noteiks autoru izdevumu normas, tikai šobrīd nav vēl zināms kad.

Jāatgādina arī, ka ar šī gada 1.jūliju visiem pasākumu rīkotājiem, kas nav valsts vai pašvaldības budžeta iestādes, tai skaitā biedrībām un nevalstiskajām organizācijām, pārdodot biļetes uz kultūras pasākumiem, obligāti nepieciešami kases aparāti. Biļetes bez čekiem var pārdot vienīgi valsts vai pašvaldības iestādes. Kāpēc tā, savs pamatojums ir Finanšu ministrijai, kas sagatavoja grozījumus atbilstošajos noteikumos: “Šajās nozarēs (sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumi) ir vērojams skaidras naudas apgrozījuma pieaugums (piemēram, realizējot ieejas biļetes uz pasaules līmeņa mākslinieku koncertiem), tādējādi pastāv augsts nodokļu nemaksāšanas risks un ir nepieciešams pārskatīt līdz šim noteiktos atbrīvojumus kases aparātu lietošanā. Atbrīvojumi kases aparātu lietošanā nosakāmi tikai tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir zems nodokļu risks, piemēram, valsts un pašvaldību budžeta iestādēm.”

Iespējams, Finanšu ministrijas pārstāvji nav apmeklējuši nelielos kultūras pasākumus, kurus pēc savas iniciatīvas veido nelielas biedrības nelielam dalībnieku skaitam par nelielām ieejas maksām, piemēram, neatkarīga teātra kamerizrādes vai nekomerciālā kino izrādes. Citādi, iespējams, grozījumu veidotāji varētu pamanīt faktu, ka šiem pasākumiem, kas zināmā veic arī sabiedrības sociālās funkcijas, ļaujot cilvēkiem savstarpēji līdzdarboties,  ir uzliktas neadekvāti lielas prasības, īpaši salīdzinot ar pašvaldības kultūras iestādēm, kuras joprojām drīkst tirgot biļetes bez kases aparātiem.

4 domas par “Jāmaksā lielāks nodoklis no autoratlīdzībām

  1. Gribētu precizēt par attaisnotajiem izdevumiem autoratlīdzību aprēķinos – vakar ar grāmatvedi un VID konsultanti noskaidroju, ka, lai gan ar 30.06.2010 zaudē spēku MK 793 noteikumi, bet jauni nav vēl pieņemti “Atbilstoši LR Finanšu ministrijas sniegtajam skaidrojumam, līdz jaunu likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumu pieņemšanai piemērojamas līdzšinējās attaisnoto izdevumu par zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumi, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu un par kuriem autori saņem autoratlīdzību (honorāru) normas, kas bija spēkā līdz šā gada 30.jūnijam”, tātad jārēķina pa vecam un attiecīgi atkarībā no tā, kāds ir paveiktais darbs, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) joprojām netiek aplikti 15, 20, 30 vai 40 % no honorāra bruto summas: http://www.likumi.lv/doc.php?id=144670

  2. Jā, bet kāds būs juridiskais pamats turpināt lietot noteikumus, kas zaudējuši spēku? Katram jāraksta pieprasījums VID konsultantam??

  3. Nu par to man nav nemazākās saprašanas, kā var būt spēkā tas, kas skaidri un gaiši ir rakstīts, ka zaudējis spēku. Tomēr tā ir. Ko tad mēs tur varam darīt? Varbūt var pieprasīt tiešām oficālu pazņojum par to, kāda ir kārtība, kā no 1. jūlija aprēķināmas autoratlīdzības.

  4. Parasti jau tā dara, ka raksta vēstuli VID un prasa skaidrojumu. Varbūt, lai atbildi varētu attiecināt uz plašāku rezidentu loku, ir vērts to rakstīt kādas nozares NVO vārdā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s