Kultūras ministrija kopā ar plānošanas reģioniem 2011.gada 15.septembrī rīko konferenci “Kultūras attīstības tendences Latvijas novados: tradīcijas, jaunievedumi un sadarbība”. Plānošanas reģioni lūdza Kultūras ministriju steidzami sasaukt vienkopus Latvijas kultūras darbiniekus jau aprīlī, uzsverot nepieciešamību diskutēt par problēmjautājumiem, kas saistīti ar reģionālo kultūrpolitiku jaunajā novadu modelī pēc pašvaldību teritoriālās reformas.

Konferences programmā plānota paneļdiskusija „21.gs. kultūras centrs: kultūras nams, lielveikals vai …?” ar mērķi mērķi aicināt un motivēt Latvijā darbojošos kultūras centrus kļūt par savu kopienu pozitīvo pārmaiņu vadītājiem. Tēma ir ļoti aktuāla novados, jo kultūras organizatoriskie jautājumi reģionos ir lielā mērā palikuši atsevišķu pašvaldību pārziņā, kaut arī reģionālie kultūras darbinieki, īpaši samazinātā budžeta apstākļos, tomēr sagaida valstisku atbalstu un padziļinātu ieinteresētību vietējo problēmu risināšanā tieši no ministrijas un valsts iestāžu puses. Valstiskā mērogā aizvien nepastāv nekāda reģionālās kultūrpolitikas attīstības stratēģija vai kultūras centru attīstības programma (kultūras centru attīstības programma, kurai īsti netika paredzēts valsts finansējums,  zaudējusi spēku ar Ministru kabineta lēmumu 30.augustā). Pēc tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienību Kultūras ministrijas pārstāvji sola līdz šī gada beigām izstrādāt kultūras namu darbības metodisko materiālu paketi, kas tiks ievietota tālākai apspriešanai ministrijas mājas lapā.

Pēc Culturelab domām, būtu jauki tomēr šāda veida konferenci organizēt kādā reģiona kultūras centrā nevis LU Lielajā aulā, kas ir ērti, bet tomēr attālināti no tām problēmām, par kurām plānots runāt konferencē, kā arī tematiskajās diskusijās vairāk iesaistīt attālāku reģionu kultūras organizatorus.Ļoti nozīmīga būtu arī pašu kultūras centru (visā valstī aptuveni 500) lielāka savstarpēja sadarbība un kopīga argumentēta viedokļa pārstāvēšana reģionālā un valstiskā mērogā caur kopīgu organizāciju – kultūras centru/namu asociāciju, sniedzot jau konkrētus priekšlikumus, kas, cerams, varētu sastapt dzirdīgas ausis lēmumu pieņēmēju vidū.

Konferencei reģionālie kultūras darbinieki var pieteikties Kultūrizglītības un Nemateriālā Mantojuma centra mājas lapā, aizpildot lejupielādējamu pieteikuma anketu.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s