2011.gada 15.septembrī Rīgā notika Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra organizētā konference “Kultūras attīstības tendences Latvijas novados: tradīcijas, jaunievedumi un sadarbība”. Šis bija pasākums, kas pēc ilgāka pārtraukuma pulcēja kopā kultūras centru darbiniekus no Latvijas reģioniem. Interese bija liela, un Latvijas Universitātes Lielais auls bija pilns – jaunumus par kultūras centru tālāko attīstību no Kultūras ministrijas vēlējās dzirdēt ~400 dalībnieki.

Kultūras ministrijas pārstāvji mēģināja izteikt atbalstu, pozitīvi vērtējot kultūras centru veikto darbu un uzsverot kultūras centru nozīmi nacionālās identitātes veidošanā. Zālē tomēr bija jūtama neapmierinātība ar pašreizējiem darba un atalgojuma apstākļiem pašvaldībās, vēlme pēc īpaša kultūras centru tiesības nosakoša likuma. Ne visi dalībnieki bija gatavi uzklausīt ieteikumus par papildus finansējuma piesaistes iespējām vai jaunu sadarbības modeļu ieviešanu lektoru sagatavotajās prezentācijās. Ar visām konferences prezentācijām un labas prakses piemēriem iespējams iepazīties KNMC mājas lapā.

Pozitīvi vērtejams Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra darbs, tā ka centra vadītāja Dace Melbārde visus priekšlikumus un vajadzības konferences gaitā apkopoja un solīja turpmāk rīkot reģionālas tikšanās, atbalstu nepieciešamo kultūras centru darbinieku apmācību rīkošanā un intensīvāku sadarbību ar pašu KNMC.

Tikmēr KNMC mājas lapā ir apkopoti metodiskie ieteikumi kultūras centriem, kas tiks papildināti ar pašu kultūras centru palīdzību, lai kultūras namiem būtu skaidrāk definēts to darbības ietvars.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s