UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) atzinīgi vērtē starp Kultūras ministriju (KM) un Ekonomikas ministriju noslēgto sadarbības līgumu par sadarbību radošo industriju jomā, uzskatot, ka tas ir būtisks apliecinājums skaidrai Latvijas nostājai, kas atzīst kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā, – norādīts UNESCO LNK vēstulē Kultūras ministrijai.

Vēstulē UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa atgādina, ka kultūras industriju attīstība ir viens no būtiskākajiem UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu mērķiem. Latvija šai Konvencijai pievienojās 2007. gada 3. maijā, apliecinot savu vēlmi un gatavību atbalstīt, noteikt un īstenot politiku un pasākumus, kurus tā uzskata par piemērotiem, lai aizsargātu un veicinātu kultūras izpausmju daudzveidību.

Kā norādīts UNESCO Konvencijā, „kultūras norisēm, precēm un pakalpojumiem ir divējāda daba – gan ekonomikas, gan kultūras –, jo tie ir identitātes, vērtību un jēgas izpausme”. Vēstulē Kultūras ministrijai D. Baltiņa akcentē, ka nodomu protokols par sadarbību radošās industrijas politikas jomā liecina par šīs divējādās dabas nozīmi politikas veidošanā. D.Baltiņa arī uzsver, ka šis ir veiksmīgs piemērs, kā īstenot Konvencijas principus dzīvē, tādējādi apliecinot arī novērtējumu Latvijas kultūras industriju lomai attīstībā.

Uzsverot šīs Konvencijas nozīmību, UNESCO LNK apliecina atsaucību sadarbībai kultūras izpausmju daudzveidības veicināšanas, tai skaitā radošās industrijas attīstības, jomā un aicina uz pārdomātu Nodomu protokola, kā arī UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu turpmāku īstenošanu.

Maijā parakstītais nodomu protokols ir apliecinājums ministriju savstarpējai vienprātībai par nepieciešamību saskaņot radošās industrijas attīstības jautājumus, veikt pastāvīgu radošai industrijai pieejamā finansējuma (valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu) apzināšanu un novērtēšanu ar mērķi padarīt finansējumu pieejamāku radošās industrijas aktivitātēm, plānot atbalsta pasākumus radošās industrijas attīstībai Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periodā 2014.-2020.gadam, tāpat sadarboties statistikas pilnveidošanā, pētījumu veikšanā un pieredzes apmaiņā par radošo industriju jautājumiem.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s