Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai “Latvija 2030” ir izstrādāts jauns redakcijas variants, kas ir būtiski papildināts pēc dokumenta 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas.

Stratēģijas uzdevums ir iezīmēt valsts attīstības vadlīnijas un telpisko perspektīvu laika periodam līdz 2030. gadam. Jaunajā redakcijā kā viens no mērķiem ir izvirzīta nepieciešamība saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi.

“Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam” Saeima varētu pieņemt kā likumu ar pielikumiem, pirms tam rīkojot plašas debates Saeimas komisiju paplašinātajās sēdēs.Tradicionāli šādos gadījumos dokuments tiek atbalstīts ar Saeimas lēmumu, bet, kā laikrakstam “Diena” sacīja apakškomisijas priekšsēdis Māris Kučinskis (TP), šādus dokumentus pēc pieņemšanas ātri aizmirst. Likums ir juridiski saistošs normatīvais akts. Atbildīgā par likumprojekta izstrādi būtu Izglītības un zinātnes komisija, kuras paspārnē darbojas minētā apakškomisija. Tā arī apkopotu visu pārējo komisiju iesniegtos priekšlikumus.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s