Pēdējās nedēļas laikā publiskajā telpā ir raisījušās vairākas diskusijas starp kultūras ministri Sarmīti Ēlerti un Rīgas mēru Nilu Ušakovu.

Vispirms pretrunīgi viedokļi izskanēja par nepieciešamo finansiālo atbalstu VEF kultūras pils un kultūras nama “Ziemļblāzma” rekonstrukcijai. Pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijā (KM) projektu, pretendējot uz ES fondu finansējumu, tomēr finansējumu nepiešķīra. Kultūras ministre norāda, ka projekta pieteikums bija sagatavots tā, ka tam nebija iespējams kvalificēties konkursam. Abi projekti ir noraidīti viena un tā paša iemesla dēļ, proti, nav izpildīta prasība iesniegt spēkā esošu kultūras nama darbības stratēģiju vismaz pieciem turpmākajiem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Savukārt Rīgas mērs uzskata, ka Kultūras ministrijas lēmums neatbalstīt Rīgas Domes (RD) iniciēto VEF kultūras pils un kultūras nama “Ziemeļblāzma” rekonstrukciju bija politisks lēmums, jo valdība un RD viena otrai atrodas opozīcijā.

“Ziemeļblāzmas” projekta kopējās izmaksas ir 9,6 miljoni latu, un RD no 2011. gada budžeta projektam ir piešķīrusi 2,8 miljonus latu. Nauda projektam no pašvaldības budžeta tiks veltīta arī nākamos gadus un projekts tiks īstenots ar vai bez KM līdzdalības, uzsver N. Ušakovs.

Otrs domstarpību cēlonis bija atalgojums mūzikas un mākslas skolu pedagogiem skolās, kas ir pašvaldības pārziņā. Lai arī citās Eiropas valstīs kultūrizglītības skolas tiek uzskatītas par interešu izglītību, kas pamatā būtu pašvaldības un vecāku kompetencē, tomēr Latvijā, turpinot iepriekšējo gadu tradīcijas, lielu atbildības slogu uzņemas Kultūras ministrija – tās pārraudzībā joprojām ir liels skaits kultūrizglītības skolu, turklāt papildus tiek finansēts arī pedagogu atalgojums pašvaldību skolās. Tā kā KM ir uzsākusi reformas, kas šo jomu mēģina sakārtot, arī pašvaldību mērķdotācijas pedagogu atalgojumam ir piešķirtas saskaņā ar reformu plānu.

Kopumā Kultūras ministrijas dotācijas pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai pēdējos gados ir būtiski samazinātas – 2011.gadā par apmēram 50%, salīdzinot ar 2008.gadu.

Rīgas Dome pārmet, ka Kultūras ministrija, iejaucoties mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojuma sadalē, spiedusi pašvaldību pārkāpt Izglītības likumu, kurā noteikta pašvaldības dibināto izglītības iestāžu un tās vadītāju kompetence. Kultūras ministrija pārmetumus noraida.

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments no KM ir saņēmis norādījumus, cik daudz amata likmju un kāds atalgojums drīkst būt profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu pedagogiem un administrācijai. Tā kā valsts piešķirtās mērķdotācijas apmērs nav pietiekams, Rīgas pašvaldība piešķīrusi papildu finansējumu gandrīz viena miljona latu apmērā, ko izmanto gan pedagoģisko darbinieku likmju skaita, gan atalgojuma palielinājumam.

Rīgas pašvaldība rosina KM, slēdzot līgumu ar pašvaldību, norādīt tikai kopējo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs un dotācijas apmēru latos, kā arī noteikt kritērijus dotācijas sadalei mūzikas un mākslas skolām, izstrādājot attiecīgu normatīvo aktu.

Atbildot uz RD pārmetumiem, Sarmīte Ēlerte norāda, ka no šā gada valsts finansējums mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumam piešķirts tā, “lai valstij būtu skaidrība par katra lata izlietojumu paredzētajam mērķim, konkrēti nosakot, cik lielai slodzei un kādām amata vietām tas izlietots”.

“Tādējādi tiek ievēroti labi pārvaldības principi, īstenojot pārskatāmu dotācijas piešķiršanas kārtību un izlietojuma kontroli, ko pilnveidot ieteikusi arī Valsts kontrole. Pretēji Ušakova apgalvojumiem finansējums pedagogu darba samaksai aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu un nav pretrunā nedz šiem noteikumiem, nedz arī Izglītības likumam,” uzsver Ēlerte.

Resursi:

Diena, 21.01.2011. Ušakovs: Neatbalstīt Ziemeļblāzmas un VEF rekonstrukciju bija politisks lēmums

NRA, 21.01.2011. Rīgas dome ar Kultūras ministriju strīdas par pedagogu algām

Kultūras ministres Sarmītes Ēlertes paziņojums par mūzikas un mākslas skolu pedagogu atalgojumu

Kultūras ministres Sarmītes Ēlertes paziņojums par VEF kultūras pili un Ziemeļblāzmu

Rīgas dome, 21.01.2011. Kultūras ministrija spiež samazināt algas mūzikas un mākslas skolu pedagogiem

Par reformām kultūrizglītībā informācija pieejama KRIIC mājas lapā

Viena doma par “Rīgas dome un Kultūras ministrija diskutē par atbildības jomām

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s