Noslēdzies forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas”

22. maijā Rīgā, Tabakas fabrikā notika forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas”, pulcējot plašu interesentu skaitu un iesaistot diskusijās gan kultūrpolitikas veidotājus, gan kultūras institūciju, radošās industrijas, kā arī LIAA un Ekonomikas ministrijas pārstāvjus. Forumā uzmanība tika vērsta uz radošo industriju jēdzienu, mēģinot izprast saikni starp kultūras procesu un industriju.

Forumā izskanēja atšķirīgi viedokļi par to, vai jēdziens „radošā industrija” ir no augšas  kultūrai pielāgota jauna valoda, vai arī „dabiska” nepieciešamība nodalīt jaunas uzņēmējdarbības un kultūras iniciatīvu formas. Izskanēja viedoklis, ka radošo industriju definēšanā būtu jāiesaista iespējami vairāk cilvēku tā, lai izmantotu iespējas, ko šis jēdziens sniedz, bet izvairītos no jēdziena lietošanas nevietā, tādejādi vairojot neskaidrību un kropļojot izpratni par kultūras lomu sabiedrībā. Kā iespējas, ko sniedz radošās industrijas jēzdiens, tika minēts jauns skatījums uz kultūrizglītību un investīcijām kultūras procesā. Turpināt lasīšanu “Noslēdzies forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas””

Notiks forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas”

22.maijā no plkst. 10.00 līdz 18.00 Tabakas Fabrikā notiks forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas” ar nolūku izprast, kā radošās industrijas jēdziena parādīšanās ietekmējusi kultūras lauku Latvijā. Kādi ir jaunie spēles noteikumi? Kā varam iesaistīties to rakstīšanā? Forumu organizē Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar CultureLab, nodibinājumu Rīga2014 un Britu padomi.

Par radošumu un radošo industriju ierasts runāt pavēles izteiksmē – uzmundrinot, apgalvojot, uzgavilējot. Forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas” rada vietu jautājumiem. Kas ir un kas nav radošā industrija Latvijā? Kāda ir saikne starp kultūru un radošo industriju? Ko iesākt ar radošumu, kas nenes peļņu? Kā radošās industrijas idejas tiek piemērotas vietējai situācijai? Forumā uzstāsies gan Latvijas runātāji, gan viesi – domnīcas „Demos” pētnieks, City University viesprofesors Džons Holdens (Lielbritānija), Budapeštas Observatorijas vadītājs Pēters Inkejs (Ungārija) un rakstnieks, kritiķis, lektors Berks Vahers (Igaunija). Otrā dienas pusē plānotas risinājumu darbnīcas un foruma noslēguma diskusija.

Forumu rīko Laikmetīgās mākslas centrs, CultureLab, nodibinājums Rīga2014, Britu padome. Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Tabakas fabrika, žurnāls „Ir”, portāli arterritory.com un easyget.lv, kā arī ES programma „Kultūra 2007-2013”.

www.pecradosuma.lv
Pieteikties forumam
Foruma programma

22.maijā Rīgā notiks forums “RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas”

Par radošumu un radošo industriju ierasts runāt pavēles izteiksmē – uzmundrinot, apgalvojot, uzgavilējot. Forums „RA? DO? ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas” rada vietu jautājumiem. Kas ir un kas nav radošā industrija Latvijā? Kāda ir saikne starp kultūru un radošo industriju? Ja izaugsmes potenciāls mīt radošajā industrijā, tad kas dzīvo kultūrā? Ko iesākt ar radošumu, kas nenes peļņu? Kā radošās industrijas idejas tiek piemērotas vietējai situācijai?

Foruma mērķis ir izprast, kā radošo industriju jēdziena parādīšanās ir izmainījusi kultūras lauku Latvijā; kādi ir un kādiem vajadzētu būt jaunajiem spēles noteikumiem.

Forumā aicināti piedalīties John Holden (Demos, UK), Peter Inkei (Budobs, HU) Marion von Osten (eipcp, AU), Latvijas kultūrpolitikas un kultūras procesa veidotāji. Forums atvērts ikvienam interesentam.

Foruma norises vieta: Tabakas Fabrika, Rīga
Norises laiks: 22.05.2012

Rīko: Laikmetīgās mākslas centrs, CultureLab, Rīga2014, LKNVOA, Britu padome.
Atbalsta: KKF, Tabakas fabrika, EU programma “Kultūra 2007-2013”

Radošā Eiropa, radošā Latvija, radošā Zemgale…

Kultūras ministrija martā notikušās Radošās darbības nedēļas ietvaros uzsāka darbu pie platformas “Radošā Latvija” izveides.

Kultūras, Ekonomikas un Izglītības, zinātnes ministrijas parakstīja savstarpēju nodomu protokolu, kurā   vienojās par sadarbības jomām un uzdevumiem radošās Latvijas platformas izveidē, lai sekmētu radošā potenciāla apzināšanu un izmantošanu Latvijas konkurētspējas stiprināšanā, tautsaimniecības attīstībā un sabiedrības labklājības veicināšanā. KM uzņemas identificēt kultūras un radošo industriju pārstāvju, organizāciju un institūciju vajadzības un problēmas, meklējot nepieciešamās atbalsta formas, lai nodrošinātu šīs nozares attīstību. Kultūras ministre Ž. Jaunzeme-Grende uzsver, ka tā ir laba zīme Latvijas radošajiem cilvēkiem, jo tā palielinās viņu iespējas ar savu darbību gūt aizvien lielākus panākumus.

Jāsaka, ka šīs iniciatīvas iet roku rokā ar Eiropas Savienības topošo programmu “Radošā Eiropa 2014-2020”, paplašinot līdzšinējo kultūras atbalsta programmu un paredzot novirzīt 60 mij. eiro jaunu uzņēmējdarbības modeļu izveidei radošo industriju jomā, kā arī izveidot finanšu garantijas fondu (1 miljards eiro), kas ļaus kultūras un radošo industriju uzņēmumiem saņemt bankas aizņēmumus.

Latvija gan nav vienīgā valsts, kas īsteno politiskas iniciatīvas radošuma popularizēšanā. Piemēram, marta radošuma nedēļas semināros bieži varēja dzirdēt atsauksmes uz Radošās Igaunijas panākumiem.  Radošā Skotija cenšas popularizēt skotus kā vienu no radošākajām nācijām, pasludinot 2012.gadu par Skotijas radošuma gadu. Tomēr vairāk līdz šim radošums proponēts pilsētu līmenī, veidojot pievilcīgu tēlu metropolēm kā radošām pilsētām, kur interesanti dzīvot un strādāt.

Ienākot radošo industriju jēdzienam Latvijas kultūrpolitikas argumentos, aizvien biežāk sastopami gadījumi, kad veidojot savu attīstības projektu pamatojumus, sevi pie radošo industriju sektora pieskaita gan mākslas skolas, gan vietējie kultūras centri, kuru darbības galvenais mērķis tomēr nav uzņēmējdarbība. Lai kritiski vērtētu radošuma un radošo industriju jēdzienus un to pielietojuma augošo pupularitāti, šī gada 22.maijā Rīgā notiks forums “RA? DO? ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas”Foruma ietvaros ārvalstu un vietējie kultūrprocesa dalībnieki mēģinās atbildēt uz jautājumiem par kultūras, radošo industriju un naudas attiecībām, lai saprastu to kultūras institūciju lomu un vietu kultūrpolitikā, kuras īsti nevar pieskaitīt pie industriju sektora.

Resursi: Spēles ar radošumu. Kultūras Diena, 20.04.2012.

Lielbritānijā darbojas Digitālais Izpētes un Attīstības fonds kultūrai

Ne tikai Lielbritānijā, bet arī Latvijā un citās valstīs, valdība labprāt atbalsta inovācijas, tā kā tās sniedz potenciālu augstākas pievienotās vērtības radīšanai ekonomikā.

Par inovācijām mākslas un kultūras jomā tomēr tiek maz runāts. Nav īpaši skaidrs, vai tas būtu sociāli vēlams un kā novērtēt veikto inovāciju rezultātus. Viens no pionieriem šai darbības laukā, veicinot digitālās inovācijas kultūras jomā, ir Lielbritānijā izveidotais Digitālais Izpētes un Attīstības fonds mākslai un kultūrai. Fonds tapis sadarbības rezultātā starp Anglijas Mākslas padomi, Humanitāro Zinātņu Izpētes padomi (AHRC) un sabiedrisko organizāciju Nesta. Fonda mērķis ir savienot trīs sektorus – kultūras organizācijas, tehnoloģiju kompānijas un akadēmiskos pētniekus (lai rezultātā – no jau realizētajiem digitālajiem inovāciju projektiem varētu mācīties arī citas kultūras organizācijas, kas tieši nav piedalījušās fonda projektos).

Kultūras organizācijas Lielbritānijā tika aicinātas iesniegt pieteikumus fondam, lai testētu izveidotos tehnoloģiskos risinājumus jauniem biznesa darbības modeļiem un jauniem veidiem dialoga veidošanai ar auditoriju. Projekti ietver sociālo mediju un lietotāju radīta satura, mobilo un spēļu aplikāciju, apmācību un izplatīšanas resursu pielietojumu. Pirmajā kārtā, sadalot 0,5 milj mārciņu fonda finansējuma, ir atbalstīti astoņi projekti.

Notingemas mākslas galerija sadarbībā ar tehnoloģiju kompāniju Artfinder un Birmingemas universitāti veido interneta portālu, kurā galerijām un māksliniekim būs iespējams mainīt un pārdot mākslas darbus, kā arī audtorijai balsot, kļūstot par virtuāliem mākslas kuratoriem. Turpināt lasīšanu “Lielbritānijā darbojas Digitālais Izpētes un Attīstības fonds kultūrai”

Latvijas radošās darbības nedēļas galvenie pasākumi

Kā jau tika ziņots, no 12. līdz 18.martam Kultūras ministrija kopā  ar Britu padomi rīko Radošās darbības nedēļu “Radi!”.

Mājas lapā www.radilatvija.lv var izlasīt par šīs nedēļas koncepciju, dalībniekiem un galvenajiem pasākumiem, kuros ir pieaicināti britu radošās ekonomikas eksperti.

Nedēļa sākas ar atklāto lekciju LU aulā 12.martā 10:30  “Radošuma resurss pasaules dienaskārtībā: no radošas izglītības līdz konkurētspējīgai ekonomikai”. Lekcijas laikā klausītāji tiks iepazīstināti ar Radošās un kultūras ekonomikas publikāciju sērijas pirmajiem diviem izdevumiem latviešu valodā – Džons Ņūbigina “Radošā ekonomika: ievadceļvedis” un “Radošo industriju kartēšana: rīkkopa” (publikācijas būs pieejamas arī elektroniski radilatvija.lv mājas lapā).

13.martā Ministru kabinetā notiks seminārs politikas veidotājiem un valdības pārstāvjiem “Radošas sabiedrības izaicinājums – valdības loma sadarbību veidošanā” Dž.Ņūbigina un Dž.Lidstona vadībā. Semināra mērķis – paplašināt izpratni par pārvaldības un partnerību nozīmi, plānojot un veidojot valsti, kas balstās uz radošuma efektīvu pielietojumu.

13.martā Tabakas fabrikā Miera ielā notiks starptautisks seminārs par radošajiem kvartāliem un klasteriem “Jauna līmeņa darba telpa”, kur piedalīsies Eiropas radošo kvartālu pārstāvji.

14.martā Spīķeru koncertzālē notiks diskusija “Latvija ceļā uz radošu valsti”, kur tiks diskutēts par radošas valsts receptēm, Radošās Latvijas sadarbības platformu un Latvijas radošo industriju zīmolu. Izglītības ministrijas darbinieki varēs piedalīties G.Poada seminārā “Radošums izglītības vidē”.

15.martā valsts pārvaldes darbinieki varēs iepazīties ar radošas pārvaldības piemēriem pasaulē konferencē “Radošums valsts pārvaldē: atvērtība, uzdrīkstēšanās, zināšanas”.

16.martā RISEBA augstskolā notiks Radošu ideju darbnīcas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, kā arī tiks pasniegtas balvas Latvijas radošākajām pašvaldībām.

Pilna pasākumu programma www.radilatvija.lv. Dalība visos pasākumos bez maksas.